Ułatwienia dostępu

 • Odszedł na wieczną wartę
  Odszedł na wieczną wartę Druhny i Druhowie, Szanowni Państwo, Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Druha harcmistrza Marka Skrzydlewskiego. Przez niemal całe życie był związany z harcerstwem. Aktywnie działał w Związku Harcerstwa Polskiego, pełniąc liczne funkcje w: Szczepie Harcerskim im. Władysława Broniewskiego w Andrzejowie, Hufcu ZHP Andrzejów, Akademickim Kręgu Instruktorskim "Impuls" przy Uniwersytecie Łódzkim, Centralnej Szkole Instruktorów Harcerskich im. Tadeusza Kotarbińskiego w Załęczu Wielkim, Komendzie Chorągwi Łódzkiej ZHP, Głównej Kwaterze ZHP i Radzie Naczelnej ZHP. Od ponad dwudziestu lat był też instruktorem Muzeum Harcerstwa w Warszawie. Wydał wiele cennych publikacji, poświęconych historii harcerstwa. Odszedł na Wieczną Wartę w poniedziałek, 8 kwietnia 2024 roku,…
  w Aktualności
 • Przerwa Wielkanocna
  w Aktualności
 • Życzenia Wielkanocne 2024
  w Aktualności
 • Odznaczenia dla hm. Adama Massalskiego i hm. Andrzeja Rembalskiego
  Odznaczenia dla hm. Adama Massalskiego i hm. Andrzeja Rembalskiego Druhny i Druhowie, Szanowni Państwo, W niedzielę, w siedzibie Chorągwi Kieleckiej ZHP - Domu Harcerza im. Natalii Machałowej, miała miejsce uroczystość, zorganizowana z okazji 60-lecia służby harcmistrzowskiej prof. dr. hab. Adama Massalskiego i dr. Andrzeja Rembalskiego. W trakcie wydarzenia nie mogło zabraknąć fotografii, biogramów, wspominek oraz harcerskich piosenek. Bardzo ważnym momentem było także wręczenie druhom medali "Pro Bono Poloniae". Obu jubilatom, blisko związanym z naszą placówką, składamy najserdeczniejsze gratulacje!
  w Aktualności

02.04.1940

Śmierć hm. Juliusza Dąbrowskiego

Wśród ofiar egzekucji, przeprowadzonej przez Niemców 2 kwietnia 1940 roku w podwarszawskich Palmirach, był Druh harcmistrz Juliusz Dąbrowski – prawnik, jeden z założycieli KIMB-u, członek „Pasieki” i współzałożyciel PLAN-u.

02.04.1940

08.04.1936

Harcerstwo – Stowarzyszeniem Wyższej Użyteczności

Po kilkuletnich staraniach władze państwowe rozporządzeniem Rady Ministrów uznały Związek Harcerstwa Polskiego za Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności i nadały mu statut, zgodny z ówczesnymi przepisami prawa o stowarzyszeniach.

10.04.1912

Urodził się hm. Leon Marszałek

W Poznaniu przyszedł na świat Druh harcmistrz Leon Marszałek – prawnik, spółdzielca i wydawca, komendant WSS w Powstaniu Warszawskim, ostatni Naczelnik Szarych Szeregów.

10.04.1912

30.04.1889

Urodził się hm. RP Tadeusz Strumiłło

W Smile (Ukraina) przyszedł na świat Druh harcmistrz RP dr Tadeusz Strumiłło – filozof, pedagog i współtwórca harcerstwa. Był m. in.: członkiem polskiej delegacji na Wszechbrytyjskim Zlocie Skautów w Birningham w 1913 roku, Naczelnym Inspektorem Harcerstwa w MWRIOP, Przewodniczącym Naczelnej Rady Harcerskiej i Przewodniczącym Związku Harcerstwa Polskiego.
Instytucje partnerskie na mocy podpisanych porozumień 
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Please publish modules in offcanvas position.