Ułatwienia dostępu

 • Klauzula dla autorów

   1. [Administrator danych]

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Harcerstwa Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa ("Muzeum").

  2. [Inspektor Ochrony Danych]

  Muzeum dokłada starań, aby dane osobowe były wykorzystywane w sposób zapewniający zgodność z prawem i bezpieczeństwo. W tym celu Muzeum powołało inspektora ochrony danych, z którym możesz kontaktować się bezpośrednio: 1) mailowo pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  2) telefonicznie pod numerem telefonu: +48 888 942 222

  3. [Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych osobowych]

  Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu publikacji tekstu w Roczniku Naukowym Muzeum Harcerstwa ?Harcerstwo?. Podstawą prawną wykorzystania danych w tym celu jest niezbędność do wykonania umowy, która zostaje zawarta z chwilą przesłania tekstu do publikacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  Twoje dane osobowe wraz z opublikowanym tekstem stanowią źródło o wartości historycznej o działalności ZHP i stanowią materiały archiwalne wchodzące w skład niepaństwowego zasobu archiwalnego. Materiały archiwalne przechowujemy na mocy przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach do czasu trwałego zaprzestania działalności przez ZHP.

  4. [Ujawnianie danych osobowych]

  Ujawniamy Twoje dane osobowe organom władzy publicznej uprawionym do uzyskania tych danych oraz podmiotom z nami współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  Ponadto w związku z opublikowaniem na stronie internetowej Muzeum Harcerstwa wersji elektronicznej Rocznika Harcerskiego Twoje dane osobowe będą podane do wiadomości nieoznaczonego kręgu użytkowników strony internetowej.

  Ponadto dane osobowe ujawniamy dane osobowe dostawcom usług informatycznych: Microsoft Corporation.

  5. [Prawa osób, których dane osobowe dotyczą]

  W związku z wykorzystywaniem Twoich danych osobowych możesz w każdej chwili:

  1) żądać dostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania kopii danych osobowych oraz do uzyskania istotnych informacji związanych z wykorzystywaniem tych danych (na podstawie art. 15 RODO),

  2) żądać sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (na podstawie art. 16 RODO),

  3) żądać usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), jeżeli odpadł cel lub podstawa prawna wykorzystywania tych danych albo jeżeli dane osobowe były wykorzystywane niezgodnie z prawem,

  4) żądać ograniczenia wykorzystywania danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO) na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych albo na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń.

  Masz również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możesz wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.

Please publish modules in offcanvas position.