Pierwsze samodzielne pismo skautowe, założone przez Andrzeja Małkowskiego. Pismo ukazywało się we Lwowie w latach 1911-1914, 1916-1921, 1923-1939. Pierwszy numer Skauta ukazał się 15 października 1911 r. Redagowane przez A. Małkowskiego, pierwsze numery drukowane na bibułce pełniły rolę materiałów propagandowych, które przemycano do pozostałych zaborów. Skautowe artykuły przybliżały metodę skautową, wskazywały jak zakładać zastępy i drużyny. Pierwszy numer otwierał wiersz Ignacego Kozielewskiego Wszystko co nasze Ojczyźnie oddamy, oraz ogłoszono w nim konkurs na odznakę skautową. W kolejnym numerze opublikowano pierwszą wersję prawa skautowego. Najczęściej swoje artykuły zamieszczali: Eugeniusz Piasecki, Olga Drahonowska, Stanisław Gibess, Tadeusz Strumiłło, Jerzy Lewakowski.
    Pierwsza przerwa w wydawaniu pisma miała związek z wybuchem I wojny światowej i zajęciem Lwowa przez wojska rosyjskie. Skaut ponownie zaczął ukazywać się w styczniu 1916 r. i nieustannie był wydawany do 1921 r. Po wznowieniu wydawnictwa w 1923 r., pismo przez długi czas miała charakter lokalny. Zmiana nastąpiła dopiero w 1934 r., kiedy to Skaut stał się pismem starszej młodzieży harcerskiej. W latach 1934-1937 ukazywał się wraz z dodatkiem Leśny Duszek.
    Kolejnymi redaktorami Skauta byli: Andrzej Małkowski, Ignacy Kozielewski, Czesław Pieniążkiewicz, Kazimierz Tyszka, Julian Saloni, Marian Wolańczyk, Karol Stojanowski, Władysław Kucharski, Stanisław Hibl, Franciszek Machalski, Wiktor Frantz.

Zapraszamy do lektury pierwszego rocznika Skauta:

Skaut Nr 1 - 15 października 1911 Lwów

Skaut Nr 2 - 1 listopada 1911 Lwów

Skaut Nr 3 - 15 listopada 1911 Lwów

Skaut Nr 4 - 1 grudnia 1911 Lwów

Skaut Nr 5 - 15 grudnia 1911 Lwów

Oddajemy do rąk wszystkich zainteresowanych dziejami harcerstwa żeńskiego opracowanie bibliograficznej zawartości "SKRZYDEŁ". 

Pierwszy numer ukazał się w styczniu w 1930 r. Czasopismo  powstało  jako realizacja uchwały programowej Konferencji Instruktorek, która odbyła się  w Zwardoniu w sierpniu 1929 r. Redagowały je znakomite i doświadczone instruktorki: Zofia Wołowska (1930), Ewa Grodecka (1930,1931, 1938-1939), Jadwiga Wierzbiańska (1932), Karolina Lublinerówna (1932-1937)  oraz Marta Dobrzyńska (1936-1938).  "SKRZYDŁA" ukazywały się do czerwca 1939 r.

W trzy miesiące od ukazania się pierwszego numeru "SKRZYDEŁ. Miesięcznika Instruktorek Harcerskich" Ewa Grodecka i Zofia Dłużewska-Kańska przedstawiły  Komisji Żeńskiej  obradującego w Warszawie w dniach 26-27 kwietnia 1930 r. X Walnego Zjazdu ZHP pierwsze sprawozdanie  do dotychczasowej działalności wydawnictwa. Wobec wysokiej oceny pisma  oraz po stwierdzeniu, że od kwietnia 1930 r. dołączone zostaną do niego Wiadomości Urzędowe przyjęto  uchwalę, w której "SKRZYDŁA" zostały uznane za organ Głównej Kwatery Żeńskiej ZHP.

Tak charakteryzuje "Skrzydła" w 1937 r.  hm. Zofia Florczak, autorka wielu publikacji na ich łamach: "SKRZYDŁA", jako organ instruktorek - zawierają materiał, powiedziałabym "specjalny", mający na celu wyłącznie niemal kształcenie lub dzielenie się spostrzeżeniami z zakresu metodyki, programowości i t. p. spraw harcerskich. Jeśli mowa w "Skrzydłach'" o życiu, to zawsze z nastawieniem na kwestie blisko nas obchodzące, na przejawy społeczne, aktualne." /"SKRZYDŁA", nr 1/37, s. 9./

Komplet numerów znajduje się w zbiorach biblioteki Muzeum Harcerstwa. Zapraszamy do korzystania z tego źródła!

Skrzydła - bibliografia

Skaut Warszawski czyli Skaut. Dwutygodnik Sportowy Ilustrowany dla Młodzieży Polskie, ukazywał się w Warszawie w latach 1913-1914. Pismo założył, i redagował Bronisław Bouffałł. Instruktor harcerski, prawnik, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego(1924 - 1927), członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, a w latach 1920-24 charge d'affaires RP w Rydze.

Skaut Nr 1 Warszawa 1 Stycznia 1913 r.

Sty 04

WICI

"WICI"
Jednodniówka wydana z okazji Zlotu Harcerska Małopolskiego, Lwów 1921 rok.

"HARCMISTRZ"
Miesięcznik przeznaczony dla instruktorów, ukazujący się w latach 1917, 1919 -1933 w Warszawie i Krakowie, w latach 1921 -11923 ukazywał się jako kwartalnik. Pierwotnie spełniał rolę pisma urzędowego. W 1924 połączono go z ?Wiadomościami Urzędowymi?. W 1933 został zlikwidowany. Redaktorzy: Konrad Chmielewski, Tadeusz Strumiłło, Stanisław Sedlaczek.

"SKAUT. Dwutygodnik sportowy ilustrowany dla młodzieży polskiej"
Złożony przez Bronisława Bouffałła, ukazywał się w Warszawie w latach 1913 - 1914.

"CZUJ DUCH. Pismo młodzieży harcerskiej" Poznań
Ukazywał się w latach 1922 ? 1926 i 1932 do 1935, nakładem Chorągwie Wielkopolskiej ZHP. W 1933 roku uznane zostało za oficjalny organ Starszego Harcerstwa.

"CZUWAJ. Czasopismo młodzieży polskiej" Tarnów
Organ Harcerskiej Komendy Dzielnicowej w Tarnowie, ukazywał się w latach 1919 - 1920. Od 1921 roku wychodziła kontynuacja pod tytułem "Światowid".