Drodzy nasi Współpracownicy, Wolontariusze, Darczyńcy.
Serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony z Muzeum Harcerstwa  miniony rok!    

Życzymy aby Nowy 2015 Rok przyniósł Wam wiele
sukcesów w pracy harcerskiej i zawodowej oraz
wszelką pomyślność w życiu osobistym.

Oby Parki jak najdłużej przędły barwną nić Waszego losu.       

Dyrekcja Muzeum Harcerstwa

 

Drodzy nasi przyjaciele i sympatycy, ponieważ właśnie pracujemy nad przebudową strony, serdecznie przepraszamy za niedogodności związane z brakiem niektórych treści i wyłączeniem części modułów. Prosimy o wyrozumiałość i zapraszamy do śledzenia aktualności na portalu społecznościowym
https://www.facebook.com/muzeumharcerstwa.


Zespół Muzeum Harcerstwa

Muzeum Harcerstwa dbając o stan zgromadzonych muzealiów z kolekcji liczącej obecnie ponad 300 sztandarów, wyselekcjonowało 10 najstarszych i najbardziej uszkodzonych weksyliów z lat 1913 - 1939, dla których Pracownia Konserwacji Tkanin Muzeum Wojska Polskiego, na mocy stałego porozumienia o współpracy,  w 2009 r. przygotowała opinie konserwatorskie. Muzeum Harcerstwa stopniowo zabiega o pozyskanie funduszy na ich  konserwację. Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz hojności Sponsorów dotychczas udało się poddać konserwacji: sztandar Lwowskiej Chorągwi Harcerzy ZHP z 1933 r. (konserwacja 2011 r.), sztandar 11 Warszawskiej Żeńskiej Drużyny Harcerskiej z 1927 r.  (konserwacja 2011 r.), sztandar "1 Amurskiej Męskiej Drużyny im. Tadeusza Kościuszki" z 1917 r. (konserwacja w 2013 r.), sztandar 1 Pińczowskiej Drużyny Harcerzy z 1919 r. (konserwacja 2013 r.)

Ukazała się najnowsza publikacja Muzeum Harcerstwa "Bo Polska to Ty ... Listy Olgi i Andrzeja Małkowskich z lat 911-1933 w zbiorach Muzeum Harcerstwa i Archiwach PAN w Poznaniu i Warszawie"

 

    Dla większości harcerek i harcerzy postacie Olgi i Andrzeja Małkowskich kojarzą się z początkami harcerstwa. Pytani o znajomość ich biografii powtarzamy ogólnie znane fakty z ich życia, miejsca i daty głównych wydarzeń. Za ich zasłoną  nie zawsze udaje się dostrzec żywego człowieka zmagającego się z trudami dnia codziennego. Nieco uchylić ją pozwala zachowana korespondencja twórców harcerstwa Olgi i Andrzeja Małkowskich, którą w niniejszej publikacji pragniemy zaprezentować Czytelnikom. Przybliża ona nam ich sposób przeżywania świata, od potrzeby autentycznego, żywego wzajemnego kontaktu do stosunku do spraw wagi najwyższej, jak dobro ojczyzny, własnego narodu, wychowania, tęsknoty za wolnością. Listy te mają niepowtarzalny, oryginalny styl, a w - zdawałoby się - najzwyklejszych sformułowaniach ukryte są osobiste zwierzenia o uczuciach, myślach, przeżyciach. Prywatne, czasem nawet intymne, wyróżniają się niezwykłymi walorami: siłą uczuć i wyobraźni, pięknem literackim. Są ciekawe nie tylko dla biografów i historyków - stają się po prostu literaturą.
    Publikacji niniejszej zapewne by nie było gdyby nie niezwykły zbieg sprzyjających okoliczności. Pierwszym z nich było wystawienie na aukcji 25 maja 2011 r. zaginionej przed laty korespondencji Olgi i Andrzeja Małkowskich. Drugim niezwykła solidarność instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego i przyjaciół harcerstwa, których hojności i ofiarności zawdzięczamy środki zebrane w ciągu zaledwie kilku dni. Pozwoliło nam to stanąć do licytacji i ostatecznie nabyć kolekcję. Trzecim wielka otwartość do współpracy i zrozumienie dla spraw zachowania i upowszechniania dorobku harcerstwa z jaką spotkaliśmy się ze strony Dyrekcji Archiwum Polskiej Akademii Nauk, co zaowocowało  zawarciem w marcu 2013 r. porozumienia o stałej współpracy z Muzeum Harcerstwa.
    Dziś oddając w ręce naszych Czytelników niniejszą publikację dedykujemy ją z gorącymi podziękowaniami za okazaną pomoc wszystkim, tym którzy przyczynili się do jej powstania. Szczególnie gorąco dziękujemy naszym Darczyńcom za ich prawdziwie braterską postawę i gotowość niesienia pomocy w chwili potrzeby, a Archiwum Polskiej Akademii Nauk za udostępnienie swoich zbiorów.

 

Please publish modules in offcanvas position.