Ułatwienia dostępu

Organizacja zbiorów muzeum

ORGANIZACJA ZBIORÓW
MUZEUM HARCERSTWA

ZBIORY GŁÓWNE
zbiór tłoków pieczętnych
zbiór odznaczeń z dyplomami nadania
zbiór krzyży z legitymacjami
zbiór plakiet i nagród z dyplomami nadania
zbiór sztandarów i proporców jednostek organizacyjnych
zbiór proporców okolicznościowych
zbiór odznak pamiątkowych
zbiór zabawek
zbiór odznak organizacyjnych
- krzyże
- znaczki zucha
- lilijki
- etc.

zbiór plakietek
- plakietki ZHP
- plakietki innych organizacji
zbiór mundurów i elementów umundurowania
zbiór oznak
- sprawności
- sznury
- znaki służb
- etc.

zbiór sprzętu harcerskiego
zbiór medalierski
zbiór broni białej
zbiór obrazów
zbiór rzeźb
zbiór ceramiki
zbiór różnych eksponatów


ZBIORY ARCHIWALIÓW

zespół akt władz centralnych ZHP
- od 1956 do 1990 r.
- po 1990 r.
zespół akt władz terytorialnych ZHP od 1957
zespół akt władz OH i OHPL od 1949/50 do 1956
zbiór akt ZHP od 1911 do 1939 r.
zbiór akt ZHP od 1939 do 1945 r.
zbiór akt ZHP od 1945 do 1949 r.


zbiór wspomnień i historii lokalnych
- niepublikowane wspomnienia i opracowania o jednostkach harcerskich i wydarzeniach

zbiór biografistyki
- życiorysy
- dokumenty odręczne
- fotografie
- dokumenty życia
- korespondencja
- bibliografia osobowa
- dokumentacja "życia po życiu" (sesje, wystawy, etc.)

zbiór spuścizn


IKONOGRAFIA

zbiór fotografii
- negatywy, klisze szklane
- fotografie opisane
- fotografie nieopisane
- diapozytywy (slajdy)

zbiór poczt harcerskich
- karty pocztowe
- znaczki
- bloczki
- koperty
- całostki (połączenie poczty harcerskiej z pocztą polską)
- stemple (odbitki)
- datowniki (odbitki)

zbiór kart pocztowych
- karty pocztowe wydawane przez pocztę polską
- harcerskie karty okolicznościowe (drukowane i ręcznie wykonywane)
- karty pocztowe wydawane przez inne wydawnictwa (inne niż poczta harcerska i poczta polska)
- znaczki pocztowe
- stemple

zbiór zaproszeń
zbiór plakatów
zbiór legitymacji i druków pustych
zbiór rysunków, grafik i "exlibrisów"
zbiór kalendarzy
- kalendarze inne niż książkowe

zbiór kronik
- kroniki
- albumy
- meldunki
- księgi pamiątkowe
- dyplomy okolicznościowe
- książki pracy

zbiór map

zbiór folderów


ARCHIWUM DOKUMENTACJI MECHANICZNEJ
- zbiór Rozgłośni Harcerskiej
- taśmy radiowe RH
- taśmy magnetofonowe RH
- płyty cd z przegranymi audycjami RH
- dokumentacja archiwalna RH

zbiór płyt cd
- płyty z fotografiami, rysunkami i innymi plikami graficznymi (np. jpg, bmp, tif)
- płyty z nagraniami audio (np. mp3)
- płyty z nagraniami filmowymi (np. divix, avi)
- płyty z prezentacjami (np. pdf, pps)
- płyty z dokumentami tekstowymi (np. doc, txt)

zbiór nagrań magnetofonowych
- taśmy magnetofonowe

zbiór nagrań na płytach analogowych
- płyty analogowe

zbiór filmów video
- kasety vhs

zbiór fimów na dvd
- płyty dvd

zbiór filmów na taśmach 8 i 16 mm
- taśmy filmowe 8 i 16 mm

BIBLIOTEKA

Please publish modules in offcanvas position.