piątek, 27 maj 2022 00:00

Procedura Recenzyjna

Napisał 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Procedura recenzyjna

Redakcja dokonuje wstępnej oceny wszystkich nadesłanych tekstów pod kątem wymogów formalnych, poziomu merytorycznego, zgodności z profilem pisma, naukowym i związanym tematycznie z ruchem harcerskim.

Teksty przygotowane zgodnie ze standardami naukowymi i pozytywnie ocenione przez redakcję przekazywane są dwóm zewnętrznym recenzentom spoza jednostki naukowej, do której afiliowany jest autor tekstu. Recenzja jest przygotowywana w formie pisemnej (formularz recenzji), zgodnie z procedurą tzw. "podwójnej niejawności", double blind peer review, co oznacza, że zarówno autor, jak i recenzenci, specjaliści w danej dziedzinie, pozostają dla siebie anonimowi.

Recenzent powinien przygotować obiektywną recenzję, z jasnymi zaleceniami dla autora, w ciągu 30 dni od otrzymania prośby od redakcji. Ma on zakaz wykorzystywania nadesłanych materiałów w celu uzyskania korzyści osobistych. Jest zobowiązany do poinformowania redakcji o podejrzeniu wystąpienia plagiatu lub innego naruszenia zasad etycznych, a także wskazania konfliktu interesów, jeżeli taki zachodzi.

Recenzent ma prawo: odrzucić artykuł, zakwalifikować go do druku bez zastrzeżeń albo zakwalifikować warunkowo, co wiąże się z koniecznością wprowadzenia przez autora zasugerowanych przez recenzenta zmian i ponownego przesłania poprawionego tekstu do redakcji. Autor może zostać poproszony o wprowadzenie dalszych poprawek lub jego tekst może zostać odrzucony, jeśli redakcja uzna, że wprowadzone przez autora poprawki nie są wystarczające i nie spełniają wymogów stawianych tekstom publikowanym na łamach "Harcerstwa".

Autor ma prawo wglądu w całą treść recenzji oraz może się odnieść do zawartych w niej uwag. Jeśli nie zgadza się z nimi, powinien przygotować krótkie pisemne wyjaśnienie, dlaczego uważa, że są one nietrafne. Redakcja może na tej podstawie dokonać ponownej oceny i przesłać tekst wraz z tym wyjaśnieniem ponownie do recenzenta.

Recenzenci nie otrzymują honorarium.

Lista recenzentów publikowana jest każdorazowo w bieżącym numerze "Harcerstwa".

Wszystkie materiały dostarczone do redakcji "Harcerstwa" są poufne. Dostęp do nich mają tylko: autor, zespół redakcyjny, recenzenci, potencjalni recenzenci oraz wydawca. Redakcja przechowuje w formie elektronicznej wszystkie nadesłane teksty (także nieopublikowane, odrzucone, przed poprawkami) oraz ich recenzje. Kasowane są jedynie teksty, które zostały wycofane z druku przez samego autora.

Czytany 187 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 23 sierpień 2022 20:31

Please publish modules in offcanvas position.