25 rocznica śmierci Przewodniczącego ZHP hm. Stefana Mirowskiego

Wspomnienie o Druhu hm. Stefanie Mirowskim
Przewodniczącym ZHP w latach 1990 - 1996

"(...) musimy sobie uświadomić, że harcerstwo uczestniczy w polskim życiu bez mała przez cały wiek, przez całe stulecie. Ono nie umarło. Jego nie trzeba odradzać, ono żyje, ono nie potrzebuje przywracania społeczeństwu, bo jest ciągle jego częścią. Ale jak wszystko, co ludzkie, wymaga ulepszeń, wymaga dostosowania do potrzeb chwili." - z przemowy hm. Stefana Mirowskiego, XXVIII Zjazd ZHP, Bydgoszcz, XII 1990 r.

Są ludzie, którzy mimo iż nie ma ich już wśród nas, nadal obecni są w naszej pamięci, dzięki temu, jacy byli i czego w swoim życiu dokonali. Takim człowiekiem jest hm. Stefan Mirowski - przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1990-1996.

Dziś, 13 lipca 2021 r., mija 25 lat odkąd nagle Nas opuścił.


Druh Stefan stanął na czele ZHP po Zjeździe Bydgoskim w 1990 r. by przeprowadzić Związek przez trudny czas odnowy. Odszedł na wieczną wartę w czasie pełnienia służby instruktorskiej, w Oslo w Norwegii, dzień po tym, jak podczas Światowej Konferencji Skautowej, stojąc na czele delegacji ZHP odebrał akt potwierdzający powrót ZHP do Światowej Organizacji Ruchu Skautowego.
Był niekwestionowanym autorytetem - nie z racji funkcji, jaką pełnił, a z racji tego, jakim był człowiekiem. Skromny, przyjazny ludziom, otwarty, umiejący słuchać i przyjmować argumenty innych, a jednocześnie bardzo konsekwentny i kiedy trzeba - stanowczy, wymagający nie tylko od innych ale przede wszystkim od siebie. Wartości, ideały oraz przekonania, którym był oddany, reprezentował całym swoim życiem we wszystkich podejmowanych działaniach.

Kalendarium życia i działalności hm. Stefana Mirowskiego:

14 III 1920 - urodził się w Warszawie jako drugi syn Adama i Heleny

28 II 1932 - złożył przyrzeczenie harcerskie w zastępie "Lisów" 21. WDH im. gen. Ignacego Prądzyńskiego

2-14 VIII 1933 - uczestniczył w Jamboree w Gödöllö na Węgrzech

11-25 VII 1935 - uczestniczył w Jubileuszowym Zlocie Harcerstwa w Spale

1939 - ukończył obóz szkoleniowy Legii Akademickiej w stopniu starszego
strzelca z cenzusem

IX 1940 - pod pseudonimem "Bolek" objął funkcję komendanta Hufca Mokotów Górny w Chorągwi Warszawskiej Szarych Szeregów "Ul Wisła" i Obwodu Mokotów Górny Organizacji Małego Sabotażu "Wawer"

wiosna 1941 - wprowadził i przyjął przyrzeczenie do Szarych Szeregów od zespołu 7-osobowego Kręgu Starszoharcerskiego "Pomarańczarni" (23 WDH) kierowanego przez Tadeusza Zawadzkiego "Zośkę"

22 VI 1941 - przyjęcie programu "Dziś-Jutro-Pojutrze", którego był współautorem
IX 1941 - pod pseudonimem "Bolesław Radlewicz" został komendantem Okręgu Południe w "Ulu Wisła" i pod pseudonimem "Nosowicz II" komendantem Okręgu Południe w Organizacji Małego Sabotażu  "Wawer"

VII - XII 1942 - wziął udział w II turnusie Zastępczych Kursów Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty AK, po których ukończeniu awansował do stopnia kaprala podchorążego

IX 1942 - organizator pierwszej drużyny harcerzy w wieku 12-15 lat na Mokotowie, której patronował Romuald Traugutt
od 3 XI 1942 - pierwszy komendant Zawiszy

I 1943 - otrzymał stopień podharcmistrza

V 1943 - III 1944 - kierował Wydziałem Zawiszy w Głównej Kwaterze "Pasiece"

6 V 1943 - 14 III 1944 - komendant Chorągwi Warszawskiej "Ula Wisła"

15 VIII 1943 - otrzymał stopień harcmistrza

24 VIII 1943 - uczestniczył w pogrzebie hm. ppor. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki"

6 VI - 1 VIII 1944 - ponownie kierował Chorągwią Warszawską "Ul Wisła"

1 VIII 1944 - ślub z Ireną Tyszkiewicz w kaplicy Sióstr Urszulanek na Powiślu

1-12 VIII 1944 - służba pomocnicza wśród ludności cywilnej na Ochocie podczas Powstania Warszawskiego

IX 1944 - I 1945 - członek Głównej Kwatery "Pasieki" w Krakowie

8-9 XII 1956 - razem z hm. Janem Rossmanem prowadził Krajową Konferencję Młodych Działaczy Harcerstwa Polskiego w Muzeum Historycznym m. st. Warszawy

9-10 XII 1956 - udział w toczącej się od 8 XII Ogólnopolskiej Naradzie Działaczy Harcerskich w Łodzi (Zjazd Łódzki)

1957-1958 - sekretarz Komisji Weryfikacyjnej przy Naczelnej Radzie Harcerskiej

21 X 1989 - jeden z czterech sygnatariuszy "Bandy Czworga" listu do władz państwowych w obronie ZHP

27 IX 1989 - udział w odsłonięciu tablicy z okazji 50. Rocznicy powołania Szarych Szeregów przy ul. Noakowskiego 12

5-7 XII 1990 - wybrany na przewodniczącego ZHP na XXVIII Zjeździe w Bydgoszczy, naczelnikiem ZHP został hm. Ryszard Pacławski

10 VIII 1992 - władze ZHP, na czele z hm. Stefanem Mirowskim, wystosowały oficjalne prośby do władz Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM) i Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek (WAGGGS) o przywrócenie członkostwa

1993 - ponownie wybrany na przewodniczącego ZHP podczas XXIX Zjazdu w Bydgoszczy

3-15 VIII 1995 - udział w Światowym Zlocie Harcerstwa Polskiego w Zegrzu

VII 1996 - podczas 34 Światowej Konferencji WOSM w Oslo przedstawicielom ZHP, w tym hm. Stefanowi Mirowskiemu, wręczono certyfikat członkowski
13 VII 1996 - śmierć hm. Stefana Mirowskiego podczas Światowej Konferencji WOSM w Oslo

22 VII 1996 - odbył się pogrzeb hm. Stefana Mirowskiego na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach przy Kwaterze Batalionu "Zośka"

 Pełny biogram hm. Stefana Mirowskiego dostępna Pierwszym tomie Harcerskiego Słownika Biograficznego s.145

Czytany 888 razy

Please publish modules in offcanvas position.