Ułatwienia dostępu

Druhna HR phm. Kamilla Janowicz - Sycz ps. "Kama" odeszła na Wieczną Wartę

28 stycznia 2019 r. w Krakowie
odeszła na wieczną wartę w wieku 99 lat
Druhna HR phm. Kamilla Janowicz - Sycz ps. "Kama"
więźniarka KL Ravensbrück - nr obozowy 6009
ostatnia harcerka konspiracyjnej Drużyny Harcerskiej "Mury".

Druhna "Kama" przez całe swoje życie dawała świadectwo najpiękniejszej służby harcerskiej: służby Bogu, Ojczyźnie i bliźnim.
    Harcerką była od 1934; w 1935r. uczestniczyła w Jubileuszowym Zlocie Harcerstwa Polskiego w Spale. Ukończyła kursy sanitarne. Za swoją konspiracyjną działalność w 1940 r. została aresztowana przez gestapo,  więziona w Lublinie, Berlinie, a następnie wywieziona do KL Ravensbrück. W obozie wstąpiła do konspiracyjnej Drużyny Harcerskiej "Mury" (zastęp "Cegły") powstałej w listopadzie 1940 r., której  drużynową była inna więźniarka, Druhna hm. Józefa Kantor.


    Dh. "Kama" wraz z  Druhnami Janiną Węgierską i Hanką Burdówną wykazała się heroicznym czynem pozostając w obozie, po jego likwidacji i wyzwoleniu w kwietniu 1945 r., aby opiekować się chorymi więźniarkami (ok. 2 tyś. - różnych narodowości), które nie mogły wyjść samodzielnie. Do Polski wróciła ostatnim transportem w lipcu 1945 r.
    Więzi prawdziwej przyjaźni, które przetrwały "piekło ravensbrückie" przetrwały, drużyna "Mury" nigdy nie zaprzestała swojej działalności. Miała też swój sztandar, który 8 czerwca 2002 r. podczas uroczystej Rady Naczelnej ZHP w Belwederze został przekazany do Muzeum Harcerstwa w Warszawie. Poczet sztandarowy Drużyny "Mury" stanowiły wówczas Druhny: hm. Władysława Sikora,  phm. Kamilla Sycz (chorąży) i dh. hm. Katarzyna Mateja.
    Druhna "Kama" po wojnie pracowała m.in. w szpitalu, jako kurator sądowy. Przez 20 lat pracowała też w Fundacji "Sue Ryder". Współpracowała z biskupem Karolem Wojtyłą.
Odznaczona: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem "Za Zasługi dla ZHP" z "Rozetą i Mieczami", Medalem "Honoris Gratia".
Pozostanie dla następnych pokoleń wzorem do naśladowania w wierności harcerskim ideałom.

Please publish modules in offcanvas position.