Ułatwienia dostępu

Pożegnanie Druha Michała Haykowskiego Wyróżniony

W dniu 12 kwietnia 2015 roku zmarł w Sztokholmie

Druh
Michał Haykowski
(1939-2015)

Historyk harcerstwa, instruktor Chorągwi Stołecznej i Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego, absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, od 1986 roku zamieszkały w Szwecji.


W latach 1967-1981   dziennikarz w tygodnika "Na przełaj",  współkierownik  wydawnictw Klubu Młodych Autorów "Na przełaj przez Frombork" oraz "Na przełaj przez Bieszczady",  w latach 1983-1985  instruktor  w Ośrodku Badań i Analiz GK ZHP, autor m. in.  "Materiałów do chronologii historii i tradycji ZHP" ukazujących się w latach 1982-1984 załamach miesięcznika "Harcerstwo" raz książki  "Harcerstwo w obronie Warszawy 1939".

Wyróżniony w 1984 roku nagrodą prasy harcerskiej za działalność w dziedzinie historii harcerstwa. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Od 1986 roku prowadził wieloletnią  konsekwentną i niezmordowaną działalność krzewiącą przyjaźń polsko-szwedzką, budującą dobrosąsiedzkie stosunki polsko-szwedzkie oparte na wzajemnym poznawaniu historii i kultury oraz popularyzacji polskiej nauki i kultury w Szwecji a także na podejmowaniu i inicjowaniu badań nad osiągnięciami Polaków w Szwecji  i  Szwedów w Polsce.

Redaktor pism poświęconych polsko-szwedzkim związkom kulturalnym, ekonomicznym i politycznym,  współpracownik Polskiej Agencji Prasowej (od 2005), korespondent (od 2009) na kraje skandynawskie i bałtyckie  Informacyjnej Agencji Radiowej Polskiego Radia, członek Związku Pisarzy Szwedzkich oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy Szwedzkich, inicjator i sekretarz sztokholmskiego stowarzyszenia profesorów wyższych uczelni szwedzkich wywodzących się z Polski "Suecia Polonia Bro".

Był współpracownikiem nielegalnie działającej w 1969 roku grupy gromadzącej dokumentację "wydarzeń marcowych" i podającej ją do publicznej wiadomości oraz niosącej materialną pomoc osobom represjonowanym. 

Żegnamy Człowieka wielkiego hartu ducha, energii i życzliwości, uczynnego, pomocnego i otwartego na potrzeby innych. 
Z pożegnalnym


Czuwaj !
Muzeum Harcerstwa

Please publish modules in offcanvas position.