• BIBLIOGRAFIA "SKRZYDEŁ"
  BIBLIOGRAFIA "SKRZYDEŁ"

  Oddajemy do rąk wszystkich zainteresowanych dziejami harcerstwa żeńskiego opracowanie bibliograficznej zawartości "SKRZYDEŁ". 

  Pierwszy numer ukazał się w styczniu w 1930 r. Czasopismo  powstało  jako realizacja uchwały programowej Konferencji Instruktorek, która odbyła się  w Zwardoniu w sierpniu 1929 r. Redagowały je znakomite i doświadczone instruktorki: Zofia Wołowska (1930), Ewa Grodecka (1930,1931, 1938-1939), Jadwiga Wierzbiańska (1932), Karolina Lublinerówna (1932-1937)  oraz Marta Dobrzyńska (1936-1938).  "SKRZYDŁA" ukazywały się do czerwca 1939 r.

  W trzy miesiące od ukazania się pierwszego numeru "SKRZYDEŁ. Miesięcznika Instruktorek Harcerskich" Ewa Grodecka i Zofia Dłużewska-Kańska przedstawiły  Komisji Żeńskiej  obradującego w Warszawie w dniach 26-27 kwietnia 1930 r. X Walnego Zjazdu ZHP pierwsze sprawozdanie  do dotychczasowej działalności wydawnictwa. Wobec wysokiej oceny pisma  oraz po stwierdzeniu, że od kwietnia 1930 r. dołączone zostaną do niego Wiadomości Urzędowe przyjęto  uchwalę, w której "SKRZYDŁA" zostały uznane za organ Głównej Kwatery Żeńskiej ZHP.

  Tak charakteryzuje "Skrzydła" w 1937 r.  hm. Zofia Florczak, autorka wielu publikacji na ich łamach: "SKRZYDŁA", jako organ instruktorek - zawierają materiał, powiedziałabym "specjalny", mający na celu wyłącznie niemal kształcenie lub dzielenie się spostrzeżeniami z zakresu metodyki, programowości i t. p. spraw harcerskich. Jeśli mowa w "Skrzydłach'" o życiu, to zawsze z nastawieniem na kwestie blisko nas obchodzące, na przejawy społeczne, aktualne." /"SKRZYDŁA", nr 1/37, s. 9./

  Komplet numerów znajduje się w zbiorach biblioteki Muzeum Harcerstwa. Zapraszamy do korzystania z tego źródła!

  Skrzydła - bibliografia

 • NA TROPIE: Pismo młodzieży harcerskiej

  "NA TROPIE: Pismo młodzieży harcerskiej"
  Pismo przeznaczone dla ogółu młodzieży, później dla młodzieży harcerskiej ukazujące się w latach 1928 - 1939, 1945 - 1949 i od 1957 w Katowicach i Warszawie. Początkowo miesięcznik, od 1931 r. dwutygodnik. Twórcami pisma byli: Marian Wierzbiański, Jadwiga Laszczkówna (po mężu Wierzbiańska), Maria Zakrzewska (po mężu Kapiszewska), Henryk Kapiszewski. Bogato ilustrowane, a do niektórych numerów dołączano tematyczne wkładki takie jak: w latach 1933 - 1937

  "Na Tropie zuchów", od 1934 "Żeglarz", który dwa lata później stał się samodzielnym miesięcznikiem.

 • HARCERSTWO

  "HARCERSTWO"
  Kwartalnik skierowany do instruktorek i instruktorów oraz sympatyków harcerstwa (potem dwumiesięcznik) wydawany w latach 1934 - 1939, organ Naczelnictwa ZHP. Zajęło ono miejsce "Harcmistrza". Pisywali do niego min.: Robert Baden-Powell, Michał Grażyński, Tomasz Piskorski, Leon Marszałek, Józef Kret, Juliusz Dąbrowski. Po wojnie, w 1946 roku, ukazały się cztery numery. Redaktorami byli: Maria Uklejka i Marian Wierzbiański.

 • PISMO HARCERZY POLSKICH WE FRANCJI - CZUWAJ.

  "PISMO HARCERZY POLSKICH WE FRANCJI - CZUWAJ."
  Czasopismo wydawane w Paryżu, przez Komendę Główną ZHP we Francji, w latach 1947 - 1948.

 • W KRĘGU WODZÓW

  "W KRĘGU WODZÓW"
  Organ Głównej Kwatery Harcerzy, miesięcznik ukazujący się w latach 1933 - 1939 w Katowicach i Warszawie. Pismo metodyczno-organizacyjne dla drużynowych. Stałe rubryki redagowali: Juliusz Dąbrowski ("Zastępowy") oraz Aleksander Kamiński ("Zuchy"). Redaktorem był Władysław Szczygieł.

 • ZUCHY WARSZAWY
 • HARCERZ

  "HARCERZ"
  Pismo dla młodzieży harcerskiej ukazujące się w Warszawie i Poznaniu, w latach 1917 - 1921 i 1925 - 1937. Redagowali go: Konrad Chmielewski (wicekomendant ZHP), Alojzy Pawełek, Stanisław Sedlaczek, Ignacy Kozielewski, Tadeusz Uhma, Eugeniusz Ryszkowski. Artykuły zamieszczali w nim : Jan Mauersberger, Kazimierz Betlej, Edmund Musialski, Artur Oppman, Kornel Makuszyński, Jan Kasprowicz, Stefan Żeromski, Zofia Kossak-Szczucka, Antoni Ossendowski. Początkowo wychodził co dwa tygodnie, a od 1919 co tydzień. W 1925 wznowiono go jako dwutygodnik. Od 1930 roku stał się miesięcznikiem o charakterze poradnikowym dla zastępowych. W 1936 został przeniesiony do Poznania, a zmieniono nazwę na "Zagończyk".

 • SKRZYDŁA

  "SKRZYDŁA"
  Organ Głównej Kwatery Harcerek, ukazujący się w Warszawie w latach 1930 - 1939. do 1938 nazywał się co miesiąc, a przez ostatni rok swojej działalności co dwa tygodnie. Redagowały je: Zofia Wołowska, Ewa Grodecka, Jadwiga Wierzbiańska, Marta Dobrzyńska.
  Wyróżniała je podejmowana tematyka dotycząca problemów społecznych takich jak: bezrobocie, alkoholizm, pomoc dzieciom ułomnym i emancypacja kobiet. Od 1933 roku ściśle współpracowały ze Szkołą Instruktorek na Buczu.

 • CZUWAJ. Czasopismo młodzieży polskiej

  "CZUWAJ. Czasopismo młodzieży polskiej" Tarnów
  Organ Harcerskiej Komendy Dzielnicowej w Tarnowie, ukazywał się w latach 1919 - 1920. Od 1921 roku wychodziła kontynuacja pod tytułem "Światowid".

 • CZUJ DUCH. Pismo młodzieży harcerskiej

  "CZUJ DUCH. Pismo młodzieży harcerskiej" Poznań
  Ukazywał się w latach 1922 ? 1926 i 1932 do 1935, nakładem Chorągwie Wielkopolskiej ZHP. W 1933 roku uznane zostało za oficjalny organ Starszego Harcerstwa.

 • SKAUT. Dwutygodnik sportowy ilustrowany dla młodzieży polskiej

  "SKAUT. Dwutygodnik sportowy ilustrowany dla młodzieży polskiej"
  Złożony przez Bronisława Bouffałła, ukazywał się w Warszawie w latach 1913 - 1914.

 • HARCMISTRZ

  "HARCMISTRZ"
  Miesięcznik przeznaczony dla instruktorów, ukazujący się w latach 1917, 1919 -1933 w Warszawie i Krakowie, w latach 1921 -11923 ukazywał się jako kwartalnik. Pierwotnie spełniał rolę pisma urzędowego. W 1924 połączono go z ?Wiadomościami Urzędowymi?. W 1933 został zlikwidowany. Redaktorzy: Konrad Chmielewski, Tadeusz Strumiłło, Stanisław Sedlaczek.

 • WICI

  "WICI"
  Jednodniówka wydana z okazji Zlotu Harcerska Małopolskiego, Lwów 1921 rok.

 • Skaut Warszawa 1 Stycznia 1913

  Skaut Warszawski czyli Skaut. Dwutygodnik Sportowy Ilustrowany dla Młodzieży Polskie, ukazywał się w Warszawie w latach 1913-1914. Pismo założył, i redagował Bronisław Bouffałł. Instruktor harcerski, prawnik, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego(1924 - 1927), członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, a w latach 1920-24 charge d'affaires RP w Rydze.

  Skaut Nr 1 Warszawa 1 Stycznia 1913 r.

 • Skaut Lwów Rocznik 1913
 • Skaut Lwów Rocznik 1912
 • Skaut Lwów Rocznik 1911

  Pierwsze samodzielne pismo skautowe, założone przez Andrzeja Małkowskiego. Pismo ukazywało się we Lwowie w latach 1911-1914, 1916-1921, 1923-1939. Pierwszy numer Skauta ukazał się 15 października 1911 r. Redagowane przez A. Małkowskiego, pierwsze numery drukowane na bibułce pełniły rolę materiałów propagandowych, które przemycano do pozostałych zaborów. Skautowe artykuły przybliżały metodę skautową, wskazywały jak zakładać zastępy i drużyny. Pierwszy numer otwierał wiersz Ignacego Kozielewskiego Wszystko co nasze Ojczyźnie oddamy, oraz ogłoszono w nim konkurs na odznakę skautową. W kolejnym numerze opublikowano pierwszą wersję prawa skautowego. Najczęściej swoje artykuły zamieszczali: Eugeniusz Piasecki, Olga Drahonowska, Stanisław Gibess, Tadeusz Strumiłło, Jerzy Lewakowski.
      Pierwsza przerwa w wydawaniu pisma miała związek z wybuchem I wojny światowej i zajęciem Lwowa przez wojska rosyjskie. Skaut ponownie zaczął ukazywać się w styczniu 1916 r. i nieustannie był wydawany do 1921 r. Po wznowieniu wydawnictwa w 1923 r., pismo przez długi czas miała charakter lokalny. Zmiana nastąpiła dopiero w 1934 r., kiedy to Skaut stał się pismem starszej młodzieży harcerskiej. W latach 1934-1937 ukazywał się wraz z dodatkiem Leśny Duszek.
      Kolejnymi redaktorami Skauta byli: Andrzej Małkowski, Ignacy Kozielewski, Czesław Pieniążkiewicz, Kazimierz Tyszka, Julian Saloni, Marian Wolańczyk, Karol Stojanowski, Władysław Kucharski, Stanisław Hibl, Franciszek Machalski, Wiktor Frantz.

  Zapraszamy do lektury pierwszego rocznika Skauta:

  Skaut Nr 1 - 15 października 1911 Lwów

  Skaut Nr 2 - 1 listopada 1911 Lwów

  Skaut Nr 3 - 15 listopada 1911 Lwów

  Skaut Nr 4 - 1 grudnia 1911 Lwów

  Skaut Nr 5 - 15 grudnia 1911 Lwów

© 2020 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Please publish modules in offcanvas position.