• Odszedł na Wieczną Wartę hm. Andrzej Pieniak
  Odszedł na Wieczną Wartę hm. Andrzej Pieniak

  Z żalem przyjęliśmy wiadomość, że 30 października 2020 r.

  odszedł na Wieczna Wartę

   

  Druh

  harcmistrz

  Andrzej Pieniak

   

  wieloletni instruktor Związku Harcerstwa Polskiego,

  w latach 1973 - 1977 zastępca Naczelnika ZHP; 1972 - 1977 członek RN ZHP,

  współtwórca i realizator Patronatu ZHP nad Centrum Zdrowia Dziecka

  i Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach,

  pomysłodawca i pierwszy przewodniczący jury Harcerskiej Nagrody Literackiej,

  od 1992 członek Społecznego Komitetu Wspierania Centrum Zdrowia Dziecka.

  "Człowiek Instytucja" w środowisku książki. Stworzył oraz jako prezes i dyrektor generalny zrealizował 22. edycje Targów Książki Edukacyjnej "Edukacja XXI" w Warszawie.

  W latach 2005-2007 dyrektor Międzynarodowych Targów Książki

  oraz Targów Akademickich i Targów Krajowych.

  Pomysłodawca i od 1994 r sekretarz kapituły Nagrody EDUKACJA XXI, honorującej najlepsze książki edukacyjne oraz media zaangażowane w ich promocję.

  W 2002 r. z jego inicjatywy Prezydent RP ustanowił nagrodę za twórczość dla dzieci i młodzieży.

  Niezawodny Przyjaciel Muzeum Harcerstwa wspierający od prawie dwudziestu lat działania służące zachowaniu harcerskiego dziedzictwa. Dzięki Jego życzliwości i pomocy mogliśmy prezentować naszą działalność muzealną podczas Targów Książki Edukacyjnej, wydawać nowe publikacje prezentujące szerokiemu odbiorcy dorobek harcerstwa.

  Odznaczony m. in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim OOP, Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze "Gloria Artis"; Złotym Krzyżem za Zasługi dla ZHP oraz Laską Skautową "Niezawodnemu Przyjacielowi"; Kawaler Orderu Uśmiechu i wieloletni członek Kapituły tego orderu.

   

  Odszedł niezawodny Przyjaciel i wspaniały Człowiek,

  który nas wspierał cennymi radami i okazywał wielką serdeczność

  Drogiej Druhnie Wandzie Bojarskiej-Pieniak przekazujemy wyrazy najszczerszego współczucia.

   

  Z pożegnalnym

  Czuwaj !

  hm. Katarzyna K. Traczyk

  wraz z Zespołem Instruktorskim Muzeum Harcerstwa

 • Odszedł na Wieczną Wartę prof. dr hab. Andrzej Jaczewski
  Odszedł na Wieczną Wartę prof. dr hab. Andrzej Jaczewski

   

   Z żalem przyjęliśmy wiadomość, że 13 października 2020 r.

  odszedł na Wieczna Wartę

  prof. dr hab. Andrzej Jaczewski

  harcmistrz

  członek Rady Naukowej Muzeum Harcerstwa

  wybitny pedagog, pediatra, seksuolog, humanista, specjalista medycyny szkolnej

   

  Od 1938 r. harcerz 18 Mazowieckiej Drużyny Harcerzy w Milanówku. W latach 1946-48 kolejno hufcowy Hufca Harcerzy Inowrocław-Wschód a następnie Hufca Harcerzy Żoliborz. Uczestnik Zjazdu Łódzkiego w 1956 r. Wieloletni drużynowy 79 WDH-y, rozwiniętej w Szczep Drużyn Żeglarskich działający przy XLI Liceum Ogólnokształcącym im. J. Lelewela w Warszawie. Środowiskiem tym kierował do 1985 r. Członek Rady Naczelnej ZHP w latach 1973-1977 oraz 1981-1985, współorganizator Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego.

  Uhonorowany licznymi odznaczeniami, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 1997 r. oraz Medalem Za Zasługi dla Rozwoju Polskiej Pedagogiki w 2019 r.

   

  Z pożegnalnym

  Czuwaj!

   

  prof. dr hab. Adam Massalski                 hm. Katarzyna K. Traczyk

  Przewodniczący Rady Naukowej            Dyrektor Muzeum Harcerstwa

   

 • Ograniczenie działalności Muzeum Harcerstwa

  Z uwagi na nasilająca się sytuacje zagrożenia epidemiologicznego koronawirusa SARS-CoV-2, Muzeum Harcerstwa informuje że do końca listopada wstrzymuje przyjmowanie interesantów zewnętrznych w pracowniach archiwalnych jak i bibliotece. W przypadku kwerend i zapytań prosimy o kontakt mailowy.

  Przypominamy również o odwołaniu zajęć edukacyjnych do końca 2020 r.

 • Spotkanie przy grobie hm. RP Jagi Falkowskiej 2020
  Spotkanie przy grobie hm. RP Jagi Falkowskiej 2020

  Zbliża się kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, a tym samym 1 sierpnia o godz. 18.00 nasze doroczne spotkanie harcerek przy grobie Druhny hm. RP Jagi Falkowskiej. Trwająca epidemia oraz zagrożenia jakie za sobą niesie niestety zmuszają nas do odwołania wspólnego spotkania.

  Zapraszamy jednakże wszystkie harcerki do odwiedzenia tego miejsca i indywidualnej chwili zadumy oraz zapalenia znicza.

   Czuwaj!

  hm. Katarzyna Traczyk

  dyrektor Muzeum Harcerstwa

 • Odeszła na Wieczną Wartę harcmistrzyni Danuta Rosner
  Odeszła na Wieczną Wartę harcmistrzyni Danuta Rosner

  Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 21 lipca 2020 r. w wieku 94 lat odeszła na Wieczną Wartę

  Druhna

  harcmistrzyni Danuta Rosner

  wieloletnia instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego

  Honorowa Wicekanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu

  autorka pięknych wierszy o tematyce patriotycznej i harcerskiej

  kawaler Orderu Uśmiechu

  Swoją harcerską służbę rozpoczęła w 1933 r. w 1 Drużynie Harcerek im. Królowej Jadwigi

  w Dziedzicach, Chorągiew Śląsko-Zagłębiowska Harcerek, Hufiec Harcerek Czechowce-Dziedzice.

  W latach 1957-1961 związana z Chorągwią Krakowską ZHP Hufiec Kraków - Łobzów,

  Od 1959 r. instruktorka Chorągwi Stołecznej ZHP.

  Założycielka i wieloletnia Komendantka Szczepu 147 WDHiGZ "Błękitni" im. Tadeusza Sygietyńskiego

  w Warszawie przy XXVI LO w Aninie

   

   

  W całym życiu pozostała wierna harcerskim ideałom służby Bogu, Polsce i bliźnim

   

  Z pożegnalnym

  Czuwaj!

  Przyjaciele z Muzeum Harcerstwa

 • Przerwa w działalności biblioteki

  Informujemy, że od 1 lipca do 30 września nie będzie możliwe korzystanie z zasobów bibliotecznych, z uwagi na przeprowadzane skontrum.

  Za utrudnienia przepraszamy

 • Publikacja zdigitalizowanych kronik ze zbiorów Muzeum Harcerstwa.

  Rozpoczynamy publikację wybranych kronik ze zbiorów Ikonograficznych ze zbiorów Muzeum Harcerstwa. Zapraszamy do zapoznawania się w zakładce Zbiory Muzealne -> Ikonografia.

 • Strefa Drużynowego - nowe materiały

  Zapraszamy do zapoznania się z nowymi materiałami, które dostępne są w zakładce Strefa Drużynowego.

  Szczeólnie polecamy artykuł "Prawo i Przyrzeczenie Skautowe i Harcerskie. Źródła. Wersje. Komentarze"

 • Ponowne otwarcie Muzeum Harcerstwa
  Ponowne otwarcie Muzeum Harcerstwa

  Od 1 lipca 2020 Muzeum Harcerstwa wznawia działalność. Otwarte zostają pracownie archiwalne oraz biblioteka.
  Z uwagi na zmianę ekspozycji stałej i obostrzenia sanitarne Muzeum nie przyjmuje grup edukacyjnych do odwołania.

 • Ogólnopolski Apel Kamykowy 2020
  Ogólnopolski Apel Kamykowy 2020

  W imieniu Ogólnopolskiego Ruchu Kamykowego, Muzeum Harcerstwa, LXX Liceum Ogólnokształcące im. A. Kamińskiego oraz Szczepu 423WDHiGZ "Dąbrowa" im. A. Kamińskiego zapraszamy serdecznie na:  Spotkanie z okazji 42. Rocznicy Śmierci Druha Kamyka

   Spotkanie odbędzie się w tym roku dnia 14 marca 2020 r., jak zwykle w sobotę.

  Więcej informacji w zaproszeniu ponizej.

 • "HARCERSTWO". Rocznik naukowy Muzeum Harcerstwa
  "HARCERSTWO". Rocznik naukowy Muzeum Harcerstwa

  Po przeszło 20 latach przerwy powróciło na rynek czasopism harcerskich i naukowych "Harcerstwo". W swej nowej odsłonie jest wydawane jako rocznik naukowy Muzeum Harcerstwa. Traktujemy ją jako kontynuację tytułu, pomysłu i dorobku naszych poprzedników. Nowa odsłona "Harcerstwa" sięga więc do tradycji tytułu z lata 1934-1939, będącego w istocie kontynuacją pisma "Harcmistrz" z lat 1917-1933, do londyńskiego "Harcerstwa" z lat 1946-1948 oraz, a może przede wszystkim do "Harcerstwa" reaktywowanego w 1959 roku i wydawanego do roku 1997.

   Równolegle do edycji tradycyjnej, papierowej, publikujemy na stronie Muzeum Harcerstwa elektroniczną wersję rocznika. Zapraszając do lektury, kierujemy też zaproszenie do współpracy.

   Czekamy na artykuły wpisujące się we współczesny dyskurs naukowy o harcerstwie, jego historii, idei i metodzie, będący spojrzeniem na nasz ruch, jako na zjawisko społeczne stanowiące przedmiot poznania naukowego, dokonywanego z różnych perspektyw badawczych.

  Zapraszamy do zapoznania się z treścią "Harcerstwo" Rocznik Naukowy Muzeum Harcerstwa

   

   

 • Przewodnik po "Zbiorze akt personalnych członków Szarych Szeregów" z zasobu archiwum Muzeum Harcerstwa wraz z inwentarzami.
  Przewodnik po "Zbiorze akt personalnych członków Szarych Szeregów" z zasobu archiwum Muzeum Harcerstwa wraz z inwentarzami.

  Uwaga - "upominek" noworoczny dla miłośników historii harcerstwa:

  Przewodnik po "Zbiorze akt personalnych członków Szarych Szeregów"

  W 80. rocznicę przejścia Związku Harcerstwa Polskiego do podziemia i podjęcia
  w warunkach konspiracji pracy wychowawczej, Muzeum Harcerstwa przekazuje Czytelnikom kolejny-trzeci tom Przewodnika po zbiorach z własnych zasobów. Tym razem zawiera on akta personalne członków Szarych Szeregów, które są efektem wieloletniej, ciężkiej pracy Komisji Środowiskowej Szarych Szeregów i Komisji Historycznej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Szarych Szeregów.

  Przewodnik po Zbiorze akt personalnych członków Szarych Szeregów jest kontynuacją prac podjętych w 2016 r., kiedy ukazał się pierwszy Przewodnik po zbiorach "Zespół 1911-1939" i "Zespół wspomnień i historii lokalnych" i w 2018 r., kiedy wydano drugi tom Przewodnika po zbiorach akt 1939-1945 i zbiorze spuścizn. Dzięki pozyskanym funduszom z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w ramach kolejnej edycji programu "Wspieranie działań archiwalnych", w 2019 r. mogły być kontunuowanie działania mające na celu wydanie kolejnego 3 tomu Przewodnika archiwalnego Muzeum Harcerstwa.

  Pod kierunkiem hm. Kai Drąg zespół archiwistów i wolontariuszy Muzeum Harcerstwa przez pół roku zinwentaryzował 4785 jednostek archiwalnych i opracował dla każdej z nich rekordy elektroniczne w Systemie Muzealnym MONA. Na podstawie słów kluczy przypisanych do każdego rekordu przygotowano Przewodnik zawierający m.in. oprócz wstępu, indeks strukturalno-tematyczny (organizacja, struktura terytorialna, inne struktury harcerskie), indeks osobowy i geograficzny. Podobnie jak w tomach 1. i 2. w opisie jednostek uwzględniono ich sygnaturę, tytuł oraz datację. Inwentarz w wersji elektronicznej [format PDF] dostępny jest na stronie internetowej Muzeum Harcerstwa w zakładce "Zbiory - Archiwalia".

  Tak jak w poprzednich projektach równolegle z opracowaniem i inwentaryzacją zbiorów została przeprowadzona ekspertyza konserwatorska, a objęte projektem archiwalia odpowiednio zabezpieczone nowymi opakowaniami bezkwasowymi.

  Czytaj dalej...
 • Kalendarz Muzeum Harcerstwa na 2020 rok pt. "Harcerska Straż nad Wisłą 1920-2020".
  Kalendarz Muzeum Harcerstwa na 2020 rok pt. "Harcerska Straż nad Wisłą 1920-2020".
  Już jest Kalendarz Muzeum Harcerstwa na 2020 rok pt. "Harcerska Straż nad Wisłą 1920-2020".
   
  Cena 21 zł brutto. Przy zamówieniu 10 sztuk , 11 egzemplarz gratis.
   
  Zamówienie kalendarza możliwe jest pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu +48 22 33 90 703.
  Istnieje możliwość wysyłki kalendarza za pobraniem.
   
   
 • Odszedł na Wieczna Wartę prof. dr hab. Roman Loth

  Z żalem przyjęliśmy widomość, że 30 listopada 2019 r.

  odszedł na Wieczna Wartę

  prof. dr hab. Roman Loth

   

  członek Rady Naukowej Muzeum Harcerstwa

  oraz Harcerskiego Słownika Biograficznego

   harcerz Szarych Szeregów

  historyk literatury, edytor, biograf

  wybitny specjalista w dziedzinie bibliografii i dokumentacji literackiej

  wieloletni członek Rady Naukowej IBL PAN oraz Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej PAN,

  Komitetu Badań Naukowych oraz licznych stowarzyszeń naukowych,

  w tym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

   

  Z pożegnalnym

  Czuwaj!

   

  prof. dr hab. Adam Massalski

  hm. Katarzyna K. Traczyk

 • V Tom "Harcerskiego Słownika Biograficznego" już dostępny
  V Tom "Harcerskiego Słownika Biograficznego" już dostępny
  Z przyjemnością informujemy,że ukazał się V tom "Harcerskiego Słownika Biograficznego" zawierający ponad 100 kolejnych biogramów instruktorów i instruktorek harcerskich, którzy zostawili trwały ślad w dorobku harcerstwa.
   
  Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania, w tym autorów biogramów, recenzentom, a szczególnie prof. Januszowi Wojtyczy i całemu zespołowi redakcyjnemu.
   
  Słowa podziękowania kierujemy również do Dyrekcji Muzeum Historii Polski za współpracę przy wydaniu tego tomu słownika.
   
  Tom dostępny jest do nabycia w Muzeum Harcerstwa w cenie 42 zł brutto + koszt przesyłki. Istnieje możliwość wysyłki za pobraniem lub odbioru osobistego w Muzeum.
   
  Osoby zainteresowane zakupem proszone są o kontakt z Muzeum Harcerstwa pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu +48 22 33 90 703

© 2020 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Please publish modules in offcanvas position.