Harcerski Słownik Biograficzny

Druhny i Druhowie!

   Zachęcamy do współtworzenia kolejnych tomów Harcerskiego Słownika Biograficznego, wydawanego od kilku lat przez Muzeum Harcerstwa. Dotychczas ukazały się dwa tomy, zawierające ok. 200 biogramów wybitnych harcerek i harcerzy. Gotowy do druku jest także trzeci tom, a w lutym rozpoczęliśmy prace nad tomem czwartym. Słownik wydawany jest w tzw. systemie holenderski, każdy tom zawiera nazwiska od A do Z. Zapoznajcie się z regulaminem słownika, może w Waszym środowisku są osoby, o których pamięć warto zachować. Zgłoszenia osób ? kandydatów do HSB prosimy nadsyłać wraz z zarysem biogramu na adres Muzeum Harcerstwa, meilem, pocztą lub osobiście z podaniem autora biogramu. Czekamy na Wasze zgłoszenia. Wszystkie propozycje przedstawimy Radzie Redakcyjnej do akceptacji.


Czuwaj!
hm. Katarzyna Traczyk
Dyrektor Muzeum Harcerstwa

INSTRUKCJA REDAKCYJNA
HARCERSKIEGO SŁOWNIKA BIOGRAFICZNEGO

W A R S Z A W A 2002


W oparciu o Instrukcję redakcyjną Polskiego Słownika Biograficznego, Kraków 1976
opracował Janusz Wojtycza

Zasady ogólne


1. Harcerski Słownik Biograficzny zawiera artykuły oparte na wynikach badań naukowych i zaopatrzone w dokumentację źródłową, informujące o biegu życia, działalności i osiągnięciach osób, które odegrały istotną rolę w życiu Związku Harcerstwa Polskiego w całym ciągu jego historii.
2. HSB zawiera tylko artykuły o osobach nieżyjących.
3. HSB publikuje życiorysy w kolejności alfabetycznej we wszystkich kolejnych tomach w tzw. systemie holenderskim w miarę nadchodzenia opracowanych materiałów. Kolejność alfabetyczną wyznacza nazwisko, pod którym dana osoba była znana i używane imię.
4. Drugie używane imię nie wpływa na zaszeregowanie danego życiorysu.
5. Życiorysy osób o tym samym nazwisku i takim samym używanym imieniu podaje się w kolejności chronologicznej według daty urodzenia.
6. Przy wzmiankowanych w życiorysie danej postaci członkach jej bliskiej rodziny, jeśli mają osobne życiorysy w HSB, podaje się odesłania (zob.)

SKŁAD RADY REDAKCYJNEJ
HARCERSKIEGO SŁOWNIKA BIOGRAFICZNEGO

 

1. prof. dr hab. Adam MASSALSKI hm. - przewodniczący
2. dr Janusz WOJTYCZA hm. - redaktor naczelny
3. prof. dr hab. Adam DOBROŃSKI phm. - członek
4. hm. Wanda CZARNOTA ? członek
5. prof. dr hab. Andrzej JANOWSKI hm. - członek
6. prof. dr hab. Maria STRASZEWSKA hm. - członek
7. prof. dr hab. Ryszard SZWED hm. - członek
8. prof. dr hab. Bogusław ŚLIWERSKI hm. - członek
9. prof. dr hab. Roman LOTH - członek
10. dr hab. Andrzej KUNERT ? członek
11. dr Julia TAZBIR - członek
12. hm. Katarzyna K. TRACZYK - członek
13. Andrzej BORODZIK - członek
14. Anna RADZIEJOWSKA-HILCHEN - członek