Zbiory muzeum

Zbiory

Po przeszło 20 latach przerwy powróciło na rynek czasopism harcerskich i naukowych "Harcerstwo". W swej nowej odsłonie jest wydawane jako rocznik naukowy Muzeum Harcerstwa. Traktujemy ją jako kontynuację tytułu, pomysłu i dorobku naszych poprzedników. Nowa odsłona "Harcerstwa" sięga więc do tradycji tytułu z lata 1934-1939, będącego w istocie kontynuacją pisma "Harcmistrz" z lat 1917-1933, do londyńskiego "Harcerstwa" z lat 1946-1948 oraz, a może przede wszystkim do "Harcerstwa" reaktywowanego w 1959 roku i wydawanego do roku 1997.

 Równolegle do edycji tradycyjnej, papierowej, publikujemy na stronie Muzeum Harcerstwa elektroniczną wersję rocznika. Zapraszając do lektury, kierujemy też zaproszenie do współpracy.

 Czekamy na artykuły wpisujące się we współczesny dyskurs naukowy o harcerstwie, jego historii, idei i metodzie, będący spojrzeniem na nasz ruch, jako na zjawisko społeczne stanowiące przedmiot poznania naukowego, dokonywanego z różnych perspektyw badawczych.

Szczegółowe informacje dotyczące nadsyłania tekstów (nasz adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) znajdą się od lutego 2020 w zakładce "Dla autorów".

 

 

SPIS TREŚCI

 

Artykuły

 

Julian Borkowski, Wizytatorzy Polski Centralnej Szarych Szeregów

ks. Janusz Strojny, Wychowanie duchowe w genezie ideowej harcerstwa

Wanda Czarnota, Międzynarodowy wymiar harcerstwa - rys historyczny

Lidia Salata-Zasacka, Recepcja idei "nowego wychowania" w poglądach instruktorek harcerskich publikujących w latach międzywojennych

Zbigniew Pilarczyk, Społeczno-polityczne przesłanki powstania ruchu skautowego w Wielkopolsce na początku XX wieku

Jakub Jerzy Czarkowski, Aktualność pedagogii harcerskiej XX-lecia międzywojennego

Julia Tazbir, Instruktorzy harcerscy w życiu społecznym Polski międzywojennej

Adam Dobroński, Londyńskie "Harcerstwo" (1946-1948)

 

 Zbiory i źródła

 

Małgorzata Jarosińska, Listy Andrzeja i Olgi Małkowskich w zbiorach Muzeum Harcerstwa

Kaja Drąg, Harcerskie sztandary i muzealnictwo

Janusz Wojtycza, "Harcerski Słownik Biograficzny"

 

 Notatki i recenzje

 

Edyta Głowacka Sobiech, Fakultet "Metoda zuchowa w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu początkowym" na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A . Mickiewicza w Poznaniu

Tomasz Huk, Związek idei z życiem narodu na przykładzie genezy i ewolucji ruchu harcerskiego w Polsce - opracowanie "Encyklopedii harcerstwa"

 

 Wspomnienia

Wojtycza Krzysztof, "Jubileuszowy Zlot Harcerstwa z okazji 70-lecia. Błonia Krakowskie 18-20 IX 1981 r."

 

Uwaga - "upominek" noworoczny dla miłośników historii harcerstwa:

Przewodnik po "Zbiorze akt personalnych członków Szarych Szeregów"

W 80. rocznicę przejścia Związku Harcerstwa Polskiego do podziemia i podjęcia
w warunkach konspiracji pracy wychowawczej, Muzeum Harcerstwa przekazuje Czytelnikom kolejny-trzeci tom Przewodnika po zbiorach z własnych zasobów. Tym razem zawiera on akta personalne członków Szarych Szeregów, które są efektem wieloletniej, ciężkiej pracy Komisji Środowiskowej Szarych Szeregów i Komisji Historycznej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Szarych Szeregów.

Przewodnik po Zbiorze akt personalnych członków Szarych Szeregów jest kontynuacją prac podjętych w 2016 r., kiedy ukazał się pierwszy Przewodnik po zbiorach "Zespół 1911-1939" i "Zespół wspomnień i historii lokalnych" i w 2018 r., kiedy wydano drugi tom Przewodnika po zbiorach akt 1939-1945 i zbiorze spuścizn. Dzięki pozyskanym funduszom z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w ramach kolejnej edycji programu "Wspieranie działań archiwalnych", w 2019 r. mogły być kontunuowanie działania mające na celu wydanie kolejnego 3 tomu Przewodnika archiwalnego Muzeum Harcerstwa.

Pod kierunkiem hm. Kai Drąg zespół archiwistów i wolontariuszy Muzeum Harcerstwa przez pół roku zinwentaryzował 4785 jednostek archiwalnych i opracował dla każdej z nich rekordy elektroniczne w Systemie Muzealnym MONA. Na podstawie słów kluczy przypisanych do każdego rekordu przygotowano Przewodnik zawierający m.in. oprócz wstępu, indeks strukturalno-tematyczny (organizacja, struktura terytorialna, inne struktury harcerskie), indeks osobowy i geograficzny. Podobnie jak w tomach 1. i 2. w opisie jednostek uwzględniono ich sygnaturę, tytuł oraz datację. Inwentarz w wersji elektronicznej [format PDF] dostępny jest na stronie internetowej Muzeum Harcerstwa w zakładce "Zbiory - Archiwalia".

Tak jak w poprzednich projektach równolegle z opracowaniem i inwentaryzacją zbiorów została przeprowadzona ekspertyza konserwatorska, a objęte projektem archiwalia odpowiednio zabezpieczone nowymi opakowaniami bezkwasowymi.

Inwentarz Zbioru akt 1939-1945
Inwentarz zbioru spuścizn prywatnych
Przewodnik po "Zbiorze akt 1939-1945" i "Zbiorze spuścizn" z zasobu archiwum Muzeum Harcerstwa w Warszawie

 

Zadanie zostało sfinansowane w 83,08% ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Wspieranie działań archiwalnych 2017", zorganizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Księga Jaszczurki wykonana przez Irenę Lepalczyk. Kartki maszynopisu oprawiono w niebieską tekturową okładkę, spinając całość bawełnianym sznureczkiem.

Księga Jaszczurki wykonana została przez Danutę Tyszyńską "Daleńkę". Przyrzeczenie złożyła w 1943 r. przynależąc do 9 Warszawskiej Żeńskiej Drużynie Harcerek. W latach 1945 - 1949 była drużynowa tejże drużyny. Treść wpisano rękopiśmiennie w notes, w sztywnych, oklejonych płótnem okładkach.

ORGANIZACJA ZBIORÓW
MUZEUM HARCERSTWA

ZBIORY GŁÓWNE
zbiór tłoków pieczętnych
zbiór odznaczeń z dyplomami nadania
zbiór krzyży z legitymacjami
zbiór plakiet i nagród z dyplomami nadania
zbiór sztandarów i proporców jednostek organizacyjnych
zbiór proporców okolicznościowych
zbiór odznak pamiątkowych
zbiór zabawek
zbiór odznak organizacyjnych
- krzyże
- znaczki zucha
- lilijki
- etc.