Muzeum Harcerstwa składa najserdeczniejsze wyrazy wdzięczności naszym Dobroczyńcom, ludziom dla których Harcerstwo pozostaje niezmiennie na poczesnym miejscu w ich sercach, za ich hojność dzięki której niemożliwe staje się możliwe. To za ich przyczyną mogliśmy nabyć do naszych zbiorów unikalną kolekcję listów Olgi i Andrzeja Małkowskich z 1916 roku.
Dziękujemy:

Panu Klaudiuszowi Sytkowi
Prezesowi Zarządu KETYS Investments Sp. z o. o.
Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP
Chorągwi Śląskiej ZHP
Górnośląskiej Radzie Przyjaciół Harcerstwa
Fundacji Harecerek
oraz
Marianowi Antonikowi
Pawłowi Babijowi
Markowi Bieżanowskiemu
Robertowi Bokackiemu
Ireneuszowi Borkowskiemu
Lucjanowi Brudzyńskiemu
Wandzie Czarnocie
Mirosławowi Dackiewiczowi
Antoninie i Stanisławowi Dąbrowskim
Zbigniewowi Gajewskiemu
Krzysztofowi Grzebykowi
Małgorzacie Jarosińskiej
Ewie Jóźwiak
Dariuszowi Kaźmierskiemu
Krzysztofowi Kołodziejczykowi
Ryszardowi Krukowi
Andrzejowi Krzyworzece
Lucjanowi Kupczakowi
Adamowi Massalskiemu
Andrzejowi Nowickiemu
Lechowi Pilawskiemu
Krystynie Regulskiej
Jackowi Smurze
Januszowi Syrokomskiemu
Stanisławowi Puchale
Sławomirowi Szczepanikowi
Krzysztofowi Szusterowi
Zbigniewowi Winiarkowi
Danucie Zdanowicz
Markowi Zielińskiemu
Grażyna Ewa Urbaniak