Rozgłośnia harcerska

Sygnatura: 

Tytuł: Harcerze z Celestynowa

Opis: 

Twórcy:

Data produkcji: 

 

 

 

 

Sygnatura: MH/613/DM

Tytuł: Holenderskie zwyczaje wielkanocne

Opis: Rozmowa z szesnastoletnim Darkiem Sobczakiem od dwóch lat mieszkającym w Holandii o holenderskich zwyczajach wielkanocnych.

Twórcy: Paulina Makarczyk (redakcja)

Data produkcji: 1993

 

 

 

 

Sygnatura: MH/511/DM

Tytuł: Dzieje słów przysłów i porzekadeł IV Fałszywe etymologie

Opis: Audycja poświęcona pochodzeniu słów, przysłów i porzekadeł języka polskiego. Autorzy poszukują właściwego znaczenia i pochodzenia przysłów i nazw pór roku.

Twórcy: Grażyna Szroeder (redakcja), Dariusz Szewczyk (realizacja)

Data produkcji: 1977

 

 

 

 

Sygnatura: MH/1181/DM

Tytuł: Afryka bliżej - Kamerun

Opis: Audycja z cyklu "Afryka bliżej". Audycja przedstawia Kamerun, jego połozenie geograficzne, największe miasta, sytuacje społeczno-polityczną.

Twórcy: Jerzy Małczyński (redakcja), Bolesław Broszczak (redakcja), Zdzisław Zięba (realizacja)

Data produkcji: 1979

 

 

 

 

Sygnatura: MH/530/DM

Tytuł: OHP w Jastarni

Opis: Członkowie OHP będący na obozie letnim w Jastarni opowiadają o pracy i zarobkach w czasie ich obozu. Opowiadają tez o rozkładzie dnia, o premiach i nagrodach w OHP i o swoich przeżyciach.

Twórcy: Anna Wagner (redakcja), Wojciech Nowak (realizacja)

Data produkcji: 1977

 

 

 

 

Sygnatura: MH/1183/DM

Tytuł: Mój konik. Rozmowa z miłośnikiem muzyki ludowej - murzyńskiego bluessa

Opis: Wywiad z osobą interesującą się amerykańską muzyką ludową. Opowiada on o swoich zbiorach muzyki, jak zdobywa nagrania do kolekcji,  o tym co go interesuje w tym typie muzyki. Opowiada także ciekawostki dotyczące folk-bluesa.

Twórcy: Andrzej Zakrzewski (redakcja), W. Rybkowski (redakcja)

Data produkcji: 1967

 

 

 

 

Sygnatura: MH/1212/DM

Tytuł: Historia sztućców

Opis: Audycja na temat historii sztućców. Autorzy audycji opowiadają o powstaniu noża, widelca i łyżki, ich upowszechnianiu się jako przyborów pomagających przy jedzeniu oraz o zwyczajach związanych z posługiwaniu się sztućcami. Z audycji dowiadujemy się że już od XVI-go wieku kradzieże sztućców były powszechne, w związku z czym sztućce w tym czasie ozdabiano napisami sugerującymi że nie należy ich zabierać po skończonej uczcie. Poznajemy też misterne zdobienia starych łyżek, widelców i noży.

Twórcy: Joanna Janeczek (redakcja), Zbigniew Głodkowski (realizacja)

Data produkcji: 1978

 

 

 

 

Sygnatura: MH/1208/DM

Tytuł: Harcerze spod znaku Rodła

Opis: Audycja o działalności 24 Szczepu im. Bohaterów spod znaku "Rodła" działającego w Zespole Szkół Zawodowych nr. 2 w Opolu. Instruktorzy opowiadają o działalności drużyn HSPS należących do szczepu. Rozmowa ze Stefanem Grobelnym, opiekunem szczepu z ramienia Rady Pedagogicznej ZSZ nr.2, o pracy wychowawczej szczepu, w tym o spotkaniach harcerzy szczepu z Powstańcami Śląskimi, dawnymi harcerzami ZHP w Niemczech i członkami dawnego Związku Polaków w Niemczech.

Twórcy: Zdzisława Magnowska (redakcja)

Data produkcji: 1975

 

 

 

 

Sygnatura: MH/1247/DM

Tytuł: Reportaż ze spotkania harcerzy z "Nieobozowej Akcji Letniej 73" w Urzędzie Rady Ministrów.

Opis: Reportaż z spotkania wiceministra Józefa Tejchmy z grupą 120 harcerzy i instruktorów, którzy zostali w ten sposób wyróżnieni za przygotowanie nieobozowej akcji letniej w roku 1973. W spotkaniu uczestniczył też naczelnik ZHP Stanisław Bogdanowicz, wręczył on przechodni proporzec dla najlepszego zespołu NAL - hufcowi Trzcianka z Choragwi Wielkopolskiej. Audycja zawiera zapis z spotkania, przemowienia oraz rozmowy z uczestnikami spotkania, w których dzielą sie oni wrażeniam i wspomnieniami z ich NALu.

Twórcy: Jerzy Motyka (redakcja), Wiesław Pciachowski (realizacja)

Data produkcji: 1973

 

 

 

 

Sygnatura: MH/1009/DM

Tytuł: Reportaż z Pracowni Rekonstrukcji Polskiego Radia.

Opis: Reportaż o Pracowni Rekonstrukcji Nagrań PR. Pracownik opowiada o swoich odkryciach związanych z pianistą Henrykiem Sztompką oraz przedstawia znalezione nagrania z wypowiedziami H. Sztompki o I.J. Paderewskim.

Twórcy: brak danych (redakcja)

Data produkcji: 1990