O muzeum

Dyrekcja
- hm. Katarzyna K. Traczyk - Dyrektor
- phm. Anna Radziejowska Hilchen - Wicedyrektor

Dział Administracyjny
- phm.  Maria Kowalczuk - główny księgowy
- pwd. Barbara Poniatowska - biuro
- hm. Marzena Ewa Wierzcholska - biuro
- pwd. Wojciech Gałczyński - biuro
- phm. Stanisław Traczyk - organizacja wystaw
- Jerzy Kowalewski - administrator sieci,

Dział Historyczny
- hm. Andrzej Borodzik - kierownik działu
- hm. Lucjan Kupczak - kierownik zespołu edukacyjnego,
- hm. Janusz Wojtycza - redaktor naczelny Harcerskiego Słownika Biograficznego
- Julian Borkowski 
- phm. Paweł Bezak,
- hm. Małgorzata Jarosińska
- hm. Krzysztof Kołodziejczyk
- hm. Agnieszka Kazek,
 - hm. Marek Skrzydlewski

Dział Głównego Inwentaryzatora
Zespół Akcesji
- hm. Kaja Drąg - kierownik zespołu
- phm. Anna Jaworska-Kulik
- phm.  Łukasz Sobierajski
- hm. Wit Jozenas
- Rafał Toczek

Zespół Zbiorów Głównych
- Ewa Leschinger - kierownik zespołu
-  phm. Zbigniew Mścisławski
- Jadwiga Adrian


Zespół Zbiorów Archiwaliów
- dr Julia Tazbir - kierownik zespołu
-  phm. Andrzej Pokrzywa
-  Helena Sarna
- hm. Róża Karwacka
- Marta Kowalczyk
- Julian Borkowski
-  Alina Bodzak-Bogacka
- Alicja Pruszkowska
- Jerzy Czajkowski  
-  hm. Lech Sierpiński
- hm. Lucjan Kupczak

Zespół Ikonografii
- hm. Ewa Jóźwiak - kierownik zespołu,
- hm. Hanna Kocerka
- phm. Sławomir Otap
- hm. Danuta Skrońska
- hm. Irena Bieńkowska
- phm. Justyna Tworek-Hernik
- hm. Alina Leciejewska-Nosal

Zespół archiwum dokumentacji mechanicznej
- phm. Michał Piotrowski - rzeczni prasowy muzeum
- phm. Bartosz Bednarczyk
- Wojciech Grzymała-Siedlecki

Dział Naukowo-Badawczy
- dr Jakub Czarkowski - kierownik działu
- dr Paweł Weszpiński -  redaktor naczelny Rocznika Naukowego ?Harcerstwo?
- dr Wanda Czarnota - z-ca redaktora naczelnego 
- phm. Anna Radziejowska-Hilchen - sekretarz redakcji 
- dr Tomasz Huk - koordynator projektu "Encyklopedia harcerstwa"
- dr Halina Płocha

Biblioteka
- phm. Anna Radziejowska-Hilchen -  kierownik biblioteki
- hm. Hanna  Murawska
- hm. Agnieszka Fietkiewicz-Zapalska
- Anna Jóźwiak
- phm. Sławomir Otap

Dział Reklamy
- hm.  Hanna Kocerka - kierownik działu
- hm. Janusz Kowalski
- phm. Dariusz Cacek
-  dr Grzegorz Basiński - administrator strony internetowej
Piotr Tarnowski

Oddziały filialne zbiorów Muzeum Harcerstwa
- hm. Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk - kierownik Filii w Pruszkowie
- hm. Hanna Murawska - kierownik  Filii w Ursusie