O muzeum

Skład Rady Muzeum Harcerstwa

prof. dr hab. Andrzej Janowski - przewodniczący Rady Muzeum
prof. dr hab. Adam Massalski -  wiceprzewodniczący Rady Muzeum
prof. dr hab.  Roman Loth - członek Rady Muzeum
prof. dr hab. Krzysztof Filipow - członek Rady Muzeum
prof. dr hab. Andrzej Jaczewski - członek Rady Muzeum
prof. dr hab. Maria Straszewska - członek Rady Muzeum
prof. dr hab. Zbigniew Pilarczyk - członek Rady Muzeum
prof. dr hab. Wojciech Wolski - członek Rady Muzeum
prof. dr hab. Maciej Tanaś - członek Rady Muzeum
dr hab. Janina Kamińska - członek Rady Muzeum
dr hab. Adam Dobroński - członek Rady Muzeum
dr hab. Janusz Wojtycza - członek Rady Muzeum
dr Halina Płocha - członek Rady Muzeum