Zawisza to właśnie My. Knypa zawiszaka - w drodze na konspiracyjne lekcje zawiszacy, żeby mieć wolne ręce, chowali książki i zeszyty pod bluzę - czyli "za pazuchę". Najlepiej w sztywnych, tekturowych okładkach związanych sznurówkami. Były to tzw. knypy - czyli zawiszackie teczki. Dziś prezentujemy taką właśnie knypę, w której zamiast książek i zeszytów spisane są opowieści, a także gry i zadania dotyczące wojennej działalności zawiszaków.

Wstęp

Jarek i Stefanek w opałach

Zawiszacki los

Ryszard Pacławski (ur. 1958) instruktor harcerski, harcmistrz. Od grudnia 1990 roku do listopada 2000 roku pełnił funkcję Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego. Od 1997 roku jest Sekretarzem Generalnym Światowej Skautowej Unii Parlamentarnej. "Gra o harcerstwo" jest osobistą relacją, swoistym raportem zdanym opinii publicznej, zwłaszcza harcerskiej, z sukcesów i porażek, jakie były jego udziałem w ciągu 3634 dni służby jako Naczelnika ZHP. Ponowne przyjęcie ZHP do światowych organizacji skautowych, powrót do źródeł i korzeni harcerstwa, odbudowanie społecznej pozycji Związku jako skautowego stowarzyszenia apolitycznego, patriotycznego i propaństwowego - opis drogi ku urzeczywistnieniu tych celów stanowi zasadniczą treść książki

Tytuł: Ingarö - Wyspa Braterstwa: wspomnienia z wyprawy polskiej na II-gi światowy zlot Roversów na Ingarö w Szwecji w 1935 r.
Autor: Wacław Błażejewski
Miejsce i rok wydania: Warszawa 1936
Varia: egzemplarz należący do biblioteki 78 Drużyny Harcerzy im. Króla Władysława Jagiełły z Warszawy

"Dobrze jest, jeśli po każdym wielkim zlocie o zasięgu światowym ukazuje się książka, poświęcona uczestnictwu naszemu w dziele zbliżenia międzynarodowego, które przecież słusznie przyjęto uważać za główny cel wszelkich zlotów skautów i roversów, obejmujących młodzież, należącą do różnych ras, państw i wyznań."
Czuj duch!
Tomasz Piskorski

Tytuł: Współpraca prasy skautowej
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 1938

"Podczas V Jamboree w Holandii w sierpniu 1937 r. odbyła się w Vogelenzang konferencja przedstawicieli prasy skautowej. Konferencję tę z ramienia Międzynarodowego Biura Skautowego zorganizował i przeprowadził Związek Harcerstwa Polskiego. Broszura niniejsza ma za zadanie udostępnić uczestnikom konferencji i szerszemu gronu osób zainteresowanych dorobek konferencji oraz utrwalić, choćby w drodze reprodukowanych fotografii, wystawę prasy skautowej."

Henryk Kapiszewski

Tytuł: VII. Światowa Konferencja Harcerek. Polska - Bucze 6-12 sierpnia 1932 roku
Varia: Dwujęzyczna, angielsko-francuska broszurka, wydana z okazji VII Światowej Konferencji Harcerek

"Harcerki polskie z radością oczekują przybycia sióstr-skautek z całego świata na VII Konferencję Światową i pragną, by stała się ona jeszcze jednym węzłem do wzmocnienia skautowego braterstwa."
Czuwaj!
Polskie Harcerki

Sty 02

Czendż

Tytuł: Czendż
Autor: Stefan Łoś
Miejsce i rok wydania: Poznań, 1929
Varia: Wspomnienia z Wielkiej Wyprawy na Jamboree

"Jamboree to wyraz murzynów południowoafrykańskich, oznaczający zjazd, zebranie szczepów.
Gen. Baden Powell wprowadził go do słownika skautowego na oznaczenie międzynarodowych zlotów.
(...)
Na dworcu czekał śliczny nowiutki pociąg pullmanowski, mający służyć wyprawie aż do Ostendy. Na wagonach były napisy: "wyprawa polska na Jamboree".
(...)
Birkenhead! Na stację udekorowaną flagami 65 państw i angielskich dominjów wtacza się nasz pociąg, witany okrzykami całej chmary skautów, snujących się po peronach.
(...)
Komenda Jamboree usprawiedliwia się, że obliczyła wszystko na 30 000 a tu zwaliło się 56 000 skautów."

Fragmenty wspomnień

Tytuł: Polacy na Dżembori
Autor: wydawnictwo zbiorowe pod redakcją Tomasza Piskorskiego
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 1931
Varia: dar dla phm Rajnera Huberta w dniu przekazania hufca (18 IV 1947, Grodzisk Mazowiecki) od poszczególnych drużynowych. Wspomnienia z Międzynarodowego Zlotu Skautowego w Arrowe Park pod Birkenhead, Anglja 1929 r.

"Wydawnictwo nasze za główny swój cel wytknęło sobie to właśnie, aby wszystkim, kogo interesować to będzie, przedstawić możliwie dokładnie, jak wyglądała Wyprawa chłopców naszych i ich pobyt na Dżembori, czy wyróżnili się oni w porównaniu ze skautami innych krajów, a jeśli tak, to w czem w szczególności, zasłużyli sobie na zaszczytne uznanie."

Tomasz Piskorski

Tytuł: Jubileuszowy Zlot Harcerstwa Polskiego, Spała 11-25 lipca 1935 r.
Autor: Komenda Zlotu w Spale
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 1935
Varia: Przewodnik po Zlocie, Dzienniczek uczestnika; egzemplarz należący do Stefana Skalskiego

"Druhno! Druhu!
Książeczka ta ma Wam pomóc w daniu sobie rady na zlocie. Niewielka jest, bo przecież harcerce i harcerzowi niewiele potrzeba tłumaczyć, aby zorjentowali się nawet w tak wielkiej niezwykłej "osadzie" namiotów, jaką jest nasz obóz, wyczarowany energją Harcerstwa w siedzibie letniej Pana Prezydenta, naszego Najdostojniejszego Protektora.
Starajcie się poprzez Zlot Jubileuszowy z o b a c z y ć i z r o z u m i e ć lepiej, p o k o c h a ć głębiej ten nasz Ruch, przed ćwierćwieczem powołany do życia przez ludzi z różnych środowisk i różnych poglądów dla zgodnej Służby Polsce. Z ognisk zlotowych weźcie żar zapału na W a s z ą wytrwałą Służbę, w której prowadzić macie dalej, rozwijać i ulepszać, to co Wasi poprzednicy harcerscy rozpoczęli.
O t w a r t e o c z y niech Was prowadzą od obozu do obozu, od namiotu do namiotu, g o r a c e s e r c a niech łączą przyjaźnie na życie całe.
Wszystko, co nasze Polsce oddamy!
CZUWAJ!"

List do uczestników obozu

Tytuł: National Jamboree - Pologne 1935
Miejsce i rok wydania: 1935
Varia: Broszurka w języku francuskim wydana z okazji Zlotu w Spale, opisująca Polskę i harcerstwo w Polsce. Taki mini-przewodnik dla uczestnika Zlotu.

Tytuł: Jubileuszowy Zlot Związku Harcerstwa Polskiego w Spale 10-25 VII 1935
Miejsce i rok wydania: 1935
Varia: Album ze zdjęciami ze Zlotu, przygotowaniami etc. autorstwa Jana Rysia, wykonany jako materiał po Zlocie, dla udokumentowania jego przebiegu.