• Rozgłośnia Harcerska

    Zapraszamy do zapoznania się z wyborem archiwalnych audycji Rozgłośni Harcerskiej zrealizowanych w latach 60-tych, 70-tych, 80-tych i 90-tych XX w.,  znajdujących się obecnie w zbiorach Muzeum Harcerstwa. Rozgłośnia

Oferta edukacyjna

Dla zainteresowanych Muzeum Harcerstwa przygotowuje zajęcia edukacyjnie z zakresu historii Szarych Szeregów oraz warsztatu muzealnego.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/hosting/www/muzeumharcerstwa.pl/www/components/com_k2/models/item.php on line 853
Kwi 17

Pożegnanie Druha Michała Haykowskiego Wyróżniony

W dniu 12 kwietnia 2015 roku zmarł w Sztokholmie

Druh
Michał Haykowski
(1939-2015)

Historyk harcerstwa, instruktor Chorągwi Stołecznej i Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego, absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, od 1986 roku zamieszkały w Szwecji.


W latach 1967-1981   dziennikarz w tygodnika "Na przełaj",  współkierownik  wydawnictw Klubu Młodych Autorów "Na przełaj przez Frombork" oraz "Na przełaj przez Bieszczady",  w latach 1983-1985  instruktor  w Ośrodku Badań i Analiz GK ZHP, autor m. in.  "Materiałów do chronologii historii i tradycji ZHP" ukazujących się w latach 1982-1984 załamach miesięcznika "Harcerstwo" raz książki  "Harcerstwo w obronie Warszawy 1939".

Wyróżniony w 1984 roku nagrodą prasy harcerskiej za działalność w dziedzinie historii harcerstwa. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Od 1986 roku prowadził wieloletnią  konsekwentną i niezmordowaną działalność krzewiącą przyjaźń polsko-szwedzką, budującą dobrosąsiedzkie stosunki polsko-szwedzkie oparte na wzajemnym poznawaniu historii i kultury oraz popularyzacji polskiej nauki i kultury w Szwecji a także na podejmowaniu i inicjowaniu badań nad osiągnięciami Polaków w Szwecji  i  Szwedów w Polsce.

Redaktor pism poświęconych polsko-szwedzkim związkom kulturalnym, ekonomicznym i politycznym,  współpracownik Polskiej Agencji Prasowej (od 2005), korespondent (od 2009) na kraje skandynawskie i bałtyckie  Informacyjnej Agencji Radiowej Polskiego Radia, członek Związku Pisarzy Szwedzkich oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy Szwedzkich, inicjator i sekretarz sztokholmskiego stowarzyszenia profesorów wyższych uczelni szwedzkich wywodzących się z Polski "Suecia Polonia Bro".

Był współpracownikiem nielegalnie działającej w 1969 roku grupy gromadzącej dokumentację "wydarzeń marcowych" i podającej ją do publicznej wiadomości oraz niosącej materialną pomoc osobom represjonowanym. 

Żegnamy Człowieka wielkiego hartu ducha, energii i życzliwości, uczynnego, pomocnego i otwartego na potrzeby innych. 
Z pożegnalnym


Czuwaj !
Muzeum Harcerstwa

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/hosting/www/muzeumharcerstwa.pl/www/templates/ja_medicare/html/com_k2/default/item.php on line 306

Ofiarodawcy i sponsorzy

Dobrodzieje

Harcerski Słownik Biograficzny

Słownik

Rozgłośnia Harcerska

Rozgłośnia

Zbiory Muzeumm Harcerstwa

Zbiory

Default Image

Kronika Muzeum Harcerstwa

Default Image

Strefa drużynowego

Galeria, multimedia

Galeria

Filia Muzeum Harcerstwa

Filia muzeum

Biblioteka

Biblioteka

Default Image

Wystawy