- Biblioteka ma charakter muzealny i naukowy.
- Ze zbiorów biblioteki na miejscu mogą korzystać wszyscy zainteresowani
w godzinach pracy biblioteki, tj. w poniedziałk  14.00 - 18.00
- Z rękopisów można korzystać tylko na miejscu, wyłącznie za zgodą wicedyrektora Muzeum Harcerstwa - kierownika biblioteki.
- Wypożyczać poza bibliotekę mogą tylko czytelnicy zapisani do biblioteki.
- Wypożycza się wyłącznie książki wydane po 1957 roku, które biblioteka posiada w przynajmniej 2 egzemplarzach. Pozostałe materiały są dostępne tylko na miejscu w czytelni.
- Z wydawnictw opublikowanych można zamówić odpłatnie:
1) odbitki kserograficzne (jeśli stan publikacji na to pozwala)
2) fotografie
3) skany

Wszystkich wydających publikacje o tematyce harcerskiej, prasę, książki, albumy, foldery, plakaty zachęcamy do przekazywania do biblioteki Muzeum Harcerstwa egzemplarzy okazowych. Warto zadbać, by pozostawić w tych zbiorach swój ślad... Zapraszamy!