• Rozgłośnia Harcerska

    Zapraszamy do zapoznania się z wyborem archiwalnych audycji Rozgłośni Harcerskiej zrealizowanych w latach 60-tych, 70-tych, 80-tych i 90-tych XX w.,  znajdujących się obecnie w zbiorach Muzeum Harcerstwa. Rozgłośnia

Oferta edukacyjna

Dla zainteresowanych Muzeum Harcerstwa przygotowuje zajęcia edukacyjnie z zakresu historii Szarych Szeregów oraz warsztatu muzealnego.

Wydarzenia w muzeum

W związku z decyzją Ministra Kultury o zamknięciu instytucji kultury z powodu koronawirusa, Muzeum Harcerstwa zostaje zamknięte do 31 marca 2020r. Jednocześnie odwołane są wszystkie zaplanowane wydarzenia i zajęcia edukacyjne.

Informujemy o odwołaniu Apelu Kamykowego w dniu 14 marca 2020 r.

 

Więcej informacji: https://zhp.pl/2020/covid-11-03-2020/

 

Dyrekcja Muzeum Harcerstwa

 

 

22 lutego w Dzień Myśli Braterskiej w Pałacu Prezydenckim troje instruktorów Muzeum Harcerstwa

hm. Kaja Drąg

phm. Anna Radziejowska-  Hilchen 

hm. Paweł Weszpiński

otrzymało z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

 Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości to polskie pamiątkowe państwowe odznaczenie cywilne ustanowione 15 czerwca 2018 roku jako dowód    

wdzięczności oraz wyraz szacunku dla osób, które położyły szczególne zasługi w służbie Państwu i społeczeństwu.

 Gratulujemy wszystkim wyróżnionym !

 Fot. Konrad Kmieć /ZHP

"Które z wartości ludzkich najbardziej cenię ? Dzielność. Co to znaczy ? W starożytnej Grecji wyraz oznaczał równocześnie cnotę i dzielność. Dzielność jest jakby energią w służbie wartości moralnych. Dzielność jest fundamentem charakteru , a tylko ludzie z charakterem mogą budować lepszy świat."

Aleksander Kamiński

 

Z serdecznym i uściskiem dłoni wszystkim Przyjaciołom, z którymi razem wędrujemy po harcerskich szlakach dedykujemy w Dniu Myśli Braterskiej ten cytat.

Czuwaj!

hm. Katarzyna Traczyk
wraz z całym Zespołem Instruktorskim Muzeum Harcerstwa

W imieniu Ogólnopolskiego Ruchu Kamykowego, Muzeum Harcerstwa, LXX Liceum Ogólnokształcące im. A. Kamińskiego oraz Szczepu 423WDHiGZ "Dąbrowa" im. A. Kamińskiego zapraszamy serdecznie na:  Spotkanie z okazji 42. Rocznicy Śmierci Druha Kamyka

 Spotkanie odbędzie się w tym roku dnia 14 marca 2020 r., jak zwykle w sobotę.

Więcej informacji w zaproszeniu:Zaproszenie na Apel Kamykowy

Harcerski Słownik Biograficzny

Słownik

Rozgłośnia Harcerska

Rozgłośnia

Zbiory Muzeumm Harcerstwa

Zbiory

Default Image

Kronika Muzeum Harcerstwa

Default Image

Strefa drużynowego

Galeria, multimedia

Galeria

Filia Muzeum Harcerstwa

Filia muzeum

Biblioteka

Biblioteka

Default Image

Wystawy