Co to znaczy „Czuwam” PDF Drukuj Email
   To znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia. Że tego sumienia nie zagłusza i nie zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zmazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawiać, przezwyciężając je w sobie.
Jan Paweł II


    Harcerstwo oznacza gotowość służenia. Szukam wzoru – znajduję go w Bogurodzicy Służebnicy Pańskiej i w Chrystusie, który przyjął postać sługi. Służby mej wymaga sprawiedliwość, gdyż wszyscy inni ludzie mi służą, jestem odbiorcą ich wieloletniej posługi
Ks. kardynał Józef Glemp Prymas Polski

    Pamiętajcie, że nie w tym wart jest człowiek, co przemyślał i przeżył, ale co dobrego uczynił na świecie.
Andrzej Małkowski

    Prawda, piękno, odwaga, sprawiedliwość, wierność, czystość w swojej istocie zawsze te same – czy dzisiaj, czy tysiące lat temu.
Olga Małkowska

    Materialna treść życia harcerzy może zamykać się w harcerstwie, ale moralna istota harcerstwa polega na służbie.
ks. Kazimierz Lutosławski

    Nic nie znaczą słowa Przyrzeczenia, jeżeli się wielokrotnie nie przełamały się w pryzmacie codziennego życia.
hm. Jaga Falkowska

    Nie liturgia, ministrantura, dogmatyka i historii kościoła, ale praktyka życia według zasad zawartych w Dekalogu i Przykazaniu Miłości potwierdzonych i wypunktowanych w Prawie Harcerskim – oto teren naszego działania.
hm. Stefan Mirowski