Zbiory muzeum

Grzegorz Basiński - Super User

Grzegorz Basiński - Super User

6 czerwca 2011 r., minęło dziesięć lat od utworzenia przez Naczelnika ZHP Muzeum Harcerstwa w Warszawie. Z tej to okazji, korzystając z gościnności Centralnej Biblioteki Wojskowej, muzeum zorganizowało wystawę okolicznościową "Harcerskie tradycje oręża polskiego w zbiorach Muzeum Harcerstwa", połączoną z konferencją popularnonaukową. Uroczystości rozpoczęły się od otwarcia wystawy w holu CBW. W trakcie otwarcia głos zabrał były naczelnik ZHP, którego decyzją utworzono muzeum, hm. Wiesław Maślanka. Po przywitaniu gości i otwarciu konferencji przez dyrektor Muzeum Harcerstwa hm. Katarzynę Traczyk wystąpiła naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica. Długoletnim przyjaciołom i wolontariuszom Muzeum druhna Naczelnik wraz z przewodniczącym ZHP hm. Adamem Massalskim wręczyli krzyże Za zasługi dla ZHP, pisemne podziękowania oraz trzy nominacje na instruktorów muzeum. Przed zgromadzonymi gośćmi wystąpili między innymi: prof. dr hab. hm. Andrzej Janowski, który przybliżył zebranym postać Aleksandra Kamińskiego jako żołnierza Polskiego Państwa Podziemnego oraz prof. dr hab. hm. Adam Massalski, przedstawiając harcerskie rodowody wybitnych dowódców Wojska Polskiego zaprezentowanych w Harcerskim Słowniku Biograficznym. Podczas konferencji zaprezentowano świeżo nabyte przez muzeum, dzięki hojności sponsorów, listy Olgi i Andrzeja Małkowskich z 1916 r. Odbył się też pokaz filmu "Od harcerza do żołnierza", który powstał przy współpracy Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej i Muzeum Harcerstwa.

Na tegorocznej Wędrowniczej Watrze instruktorzy Muzeum Harcerstwa, mieli okazję poprowadzić zajęcia poświęcone historii munduru harcerskiego. Warsztaty były dedykowane dla osób zainteresowane rekonstrukcją pierwszych polskich drużyn skautowych, drużyn działających w 20lecu międzywojennym i nie tylko. Uczestnicy zajęć mogli prześledzić zmieniającą się rolę, funkcjonalność i wygląd munduru. Zapoznali się z dokumentami - pisanymi i wizualnymi, umożliwiającymi wykonanie repliki harcerskiego umundurowania. Ponadto w sposób niekonwencjonalny poruszona została tematyka krzyża harcerskiego.

7. Drużyna Harcerzy im. Jakuba Jasińskiego w Wilnie. Powstała w styczniu 1919 r. Zorganizował ją Jerzy Niedziałkowski, z młodszych chłopców, którzy pozostali w Wilnie, po opuszczeniu miasta przez starszych harcerzy(starsza młodzież wyruszyła na front by walczyć z bolszewikami), z członków byłej DH im. Stefana Żółkiewskiego.

 Prezentowane poniżej zdjęcia pochodzą z kolekcji Michała Affanasowicza. Zasłużonego instruktora harcerskiego, który w latach 1911-1914 prowadził 6. Lwowską Drużynę Skautową im. Henryka Dąbrowskiego.

    Prezentowane fotografie pochodzą z Ogólnopolskiego Zlotu Harcerek w Rybienku nad Bugiem, który odbył się w dniach 5 - 20 lipca 1928 r. Na terenie Zlot na okres dwóch tygodni zjechało się ok. tysiąc harcerek z Polski i z zagranicy (z Rumuni, Czechosłowacji, Niemiec Łotwy) oraz skautek z Anglii i Szkocji.