Zbiory muzeum

Grzegorz Basiński - Super User

Grzegorz Basiński - Super User

 Prezentowane poniżej zdjęcia pochodzą z kolekcji Michała Affanasowicza. Zasłużonego instruktora harcerskiego, który w latach 1911-1914 prowadził 6. Lwowską Drużynę Skautową im. Henryka Dąbrowskiego.

    Prezentowane fotografie pochodzą z Ogólnopolskiego Zlotu Harcerek w Rybienku nad Bugiem, który odbył się w dniach 5 - 20 lipca 1928 r. Na terenie Zlot na okres dwóch tygodni zjechało się ok. tysiąc harcerek z Polski i z zagranicy (z Rumuni, Czechosłowacji, Niemiec Łotwy) oraz skautek z Anglii i Szkocji.

   Prezentowane w galerii ilustracje przedstawiają wzory pierwszych mundurów harcerskich. Możemy w niej odnaleźć zarówno wzory pierwszych mundurów skautowych używane na ziemiach polskich jeszcze przed odzyskaniem niepodległości jak i mundury używane przez harcerki i harcerzy w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce i na Zachodzie.