O muzeum

Skład Rady Muzeum Harcerstwa

II kadencja - 2011 r.

 

1. prof. dr hab. Andrzej Janowski - przewodniczący Rady Muzeum
2. prof. dr hab.  Roman Loth - członek Rady Muzeum
3. prof. dr hab. Adam Dobroński - członek Rady Muzeum
4. prof. dr hab. Krzysztof Filipow - członek Rady Muzeum
5. prof. dr hab. Andrzej Jaczewski - członek Rady Muzeum
6. prof. dr hab. Adam Massalski - członek Rady Muzeum
7. prof. dr hab. Maria Straszewska - członek Rady Muzeum
8. prof. dr hab. Zbigniew Pilarczyk - członek Rady Muzeum
9. prof. dr hab. Wojciech Wolski - członek Rady Muzeum
10.dr Halina Płocha - członek Rady Muzeum
11. dr Janusz Wojtycza - członek Rady Muzeum
12. hm. Jerzy Jabrzemski - Stowarzyszenie Szarych Szeregów