O muzeum

Grzegorz Basiński - Super User

Grzegorz Basiński - Super User

"Podlasie. Leżę sobie na hamaku i jem maliny ze śmietaną. I to jest moje niebo." Dziś rano na niebieskie Podlasie wyruszyła Barbara Wachowicz i pewnie smakuje już swoje maliny ze śmietaną...

Nazywaliśmy ją Druhną Honorową i mieliśmy w niej wiernego przyjaciela. Była wymagająca, ale i nad wyraz oddana harcerskiej tradycji. Zawsze żałowała, że nie dane jej było nosić szarego munduru, ale dostała od harcerzy własny - fioletowy. "Dama w Fioletach", "Druhna Basia Fioletowa" - kolor był jej wizytówką i rozpoznawczym znakiem. Nienaganna dykcja, ekspresja wyrazu, znakomity warsztat dziennikarski i samoistny talent aktorski. Potrafiła poruszyć do głębi, wyzwalając emocje i uwalniając przemyślenia. Pokazywała nam nasze korzenie, przytaczając mickiewiczowskie: "Jeśli zapomnę o Nich, Ty Boże na Niebie, Zapomnij o mnie!". Ale choć odnosiła się do tradycji, wciąż myślała o przyszłości. Odkurzając dla nas przeszłość, starała się ją wyjaśnić, uwspółcześnić. Jej książki i wystawy są zapisem tej korelacji - nigdy nie poświęcała ich jedynie historii. Zawsze zostawiała miejsce na to, by pokazać, kim jest współczesny człowiek i jakie jest współczesne harcerstwo. I choć kojarzymy ją z historią, to błyskotliwe i trzeźwe spojrzenie na rzeczywistość było tym, co najmocniej zaskakiwało, gdy poznało się ją bliżej.

To jej zawdzięczamy ocalenie pamięci o wielu epizodach harcerskiej historii. Od kilkudziesięciu lat, jeszcze jako dziennikarka, z pasją poszukiwała harcerzy Szarych Szeregów. Gromadziła i nagrywała ich relacje, nakłaniała do samodzielnego spisywania wspomnień. Z dziesiątek teczek pełnych zapisków wyłonił się cykl "Wierna rzeka harcerstwa", a w nim pozycje poświęcone Oldze i Andrzejowi Małkowskim, Aleksandrowi Kamińskiemu, Jankowi Bytnarowi, Alkowi Dawidowskiemu, Tadeuszowi Zawadzkiemu i wielu harcerzom "Zośki" i "Parasola". Całą swoją twórczość poświęciła popularyzowaniu twórczości i życiowych postaw osób, które sama uznawała za wybitne. Pisała o Adamie Mickiewiczu, Stefanie Żeromskim, Janie Kasprowiczu czy Tadeuszu Kościuszce. Jednak to cykl harcerski budził w niej najwięcej emocji, bo wiedziała, że zwraca się do młodych ludzi. Młodych, czyli tych, którzy zdolni są przedłużyć pamięć. Wierzyła, że sięgając do korzeni będziemy w stanie budować lepszą przyszłość - wyciągając wnioski, nie popełniając tych samych błędów, naśladując to, co dobre. Ceniła te same, co my harcerskie drogowskazy. Za jej przyjaźń i troskę Związek Harcerstwa Polskiego nagrodził ją najwyższym odznaczeniem, jakie może otrzymać nie harcerz - Laską Skautową dla Niezawodnego Przyjaciela Harcerstwa, a także złotym krzyżem "Za zasługi dla ZHP". W Muzeum Harcerstwa przechowywana jest najsłynniejsza wystawa Barbary Wachowicz - "Kamyk na szańcu", którą przekazała nam pod opiekę i ofiarowała w 2015 roku. Pielęgnując tę pamięć dalej, spełnimy największe życzenie autorki "Wiernej rzeki harcerstwa".

Druhno Basiu, nie zapomnimy!
Przyjaciele z Muzeum Harcerstwa

Serdecznie zapraszamy podczas tegorocznej Nocy Muzeów do odwiedzenia Muzeum Harcerstwa, które przygotowało kilka wydarzeń pod wspólnym hasłem

 "NIEPODLEGŁOŚĆ HARCERSWEM ZNACZONA"

W siedzibie Muzeum Harcerstwa 
Konopnickiej 6 w Warszawie
w godz. 18.00 - 0.30

Proponujemy obejrzenie wystawy "NIEPODLEGŁOŚĆ HARCERSWEM ZNACZONA  - PIERWSZA DEKADA  HARCERSTWA".

Towarzyszyć jej będą zajęcia edukacyjne: "I ty możesz zostać harcerskim Długoszem -  jak dobrze pisać kroniki"  oraz atelier historyczne i stanowisko Poczty Harcerskiej.

Zapraszamy również do naszych Filii w Ursusie i Pruszkowie !!!

Filia Muzeum Harcerstwa - Izba Pamięci Hufca ZHP w Pruszkowie

godz. 17:00 - 21:30
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Kościuszki 41, 05-800 Pruszków

 

Druhowi
prof. Maciejowi Tanasiowi
Dziekanowi Wydziału Nauk Pedagogicznych
Akademii Pedagogiki Specjalnej
Członkowi Rady Muzeum Harcerstwa

najserdeczniejsze wyrazy współczucia
z powodu śmierci Mamy
harcmistrzyni Hanny Tanaś
harcerki Szarych szeregów, żołnierza Armii Krajowej,
członkini Rady Naczelnej Stowarzyszenia Szarych Szeregów
uczestniczki Zjazdu Łódzkiego ZHP

składają
przyjaciele z Muzeum Harcerstwa

Z głębokim żalem przyjęliśmy widomość, że w dniu 14 lutego 2018 r. w wieku 103 lat
odeszła na Wieczną Wartę


ŚP
Druhna
harcmistrzyni
Zdzisława Wójcik


harcerka od 1928 r. w DH im. Emilii Szczanieckiej w Poznaniu
w latach 30-tych XX w. członkini Akademickiego Koła Harcerskiego na Uniwersytecie Poznańskim oraz instruktorka Komendy Chorągwi Wielkopolskiej Harcerek ZHP, kierowniczka Wydziału Starszoharcerskiego i wizytatorka drużyn żeńskich w Wielkopolsce
w czerwcu 1940 aresztowana przez NKWD we Lwowie i wywieziona w głąb Rosji