Muzeum Harcerstwa

Dyrekcja

- hm. Katarzyna K. Traczyk - Dyrektor
- phm. Anna Radziejowska Hilchen - Wicedyrektor

Dział Administracyjny

- phm. Danuta Wojciechowska - główny księgowy
- Barbara Poniatowska - biuro
- phm. Stanisław Traczyk - organizacja wystw
- Jerzy Kowalewski - administrator sieci,

Dział Historyczny

- hm. Andrzej Borodzik - kierownik działu
- hm. Lucjan Kupczak - kierownik zespołu edukacyjnego,
- hm. Janusz Wojtycza - redaktor naczelny Harcerskiego Słownika Biograficznego
- Julian Borkowski z zespołem archiwistów Stow. Sz. Sz.
- phm. Paweł Bezak,
- hm. Małgorzata Jarosińska
- hm. Krzysztof Kołodziejczyk

Dział Głównego Inwentaryzatora

Zespół Akcesji

- hm. Kaja Drąg - kierownik zespołu 
- phm. Anna Jaworska-Kulik
- phm. Łukasz Kulik
- Rafał Toczek

Zespół Zbiorów Głównych

- Ewa Leschinger - kierownik zespołu
- Zbigniew Mścisławski
- Jadwiga Adrian

Zespół Zbiorów Archiwaliów

- dr Julia Tazbir - kierownik zespołu
- Teresa Wilska
- Zofia Świetlińska
- Ewa Majchrzak
- Irena Bieńkowska
- Lech Sierpiński

Zespół Ikonografii

- hm. Ewa Jóźwiak - kierownik zespołu,
- hm. Marek Bieżanowski
- phm. Justyna Tworek-Hernik

Zespół archiwum dokumentacji mechanicznej

- phm. Michał Piotrowski - rzeczni prasowy muzeum
- phm. Bartosz Bednarczyk

Dział Naukowo-Badawczy

- dr Jakub Czarkowski - kierownik działu

Biblioteka

- phm. Anna Radziejowska-Hilchen - wicedyrektor Muzeum Harcerstwa
- hm. Hanna Fietkiewicz
- phm. Agnieszka Fietkiewicz

Dział Reklamy

- hm. Marek Skrzydlewski - kierownik działu
- hm. Agnieszka Kazek,
- hm. Janusz Kowalski
- phm. Dariusz Cacek
- phm. Grzegorz Basiński - administrator strony internetowej