"PISMO HARCERZY POLSKICH WE FRANCJI - CZUWAJ."
Czasopismo wydawane w Paryżu, przez Komendę Główną ZHP we Francji, w latach 1947 - 1948.

"HARCERSTWO"
Kwartalnik skierowany do instruktorek i instruktorów oraz sympatyków harcerstwa (potem dwumiesięcznik) wydawany w latach 1934 - 1939, organ Naczelnictwa ZHP. Zajęło ono miejsce "Harcmistrza". Pisywali do niego min.: Robert Baden-Powell, Michał Grażyński, Tomasz Piskorski, Leon Marszałek, Józef Kret, Juliusz Dąbrowski. Po wojnie, w 1946 roku, ukazały się cztery numery. Redaktorami byli: Maria Uklejka i Marian Wierzbiański.

"NA TROPIE: Pismo młodzieży harcerskiej"
Pismo przeznaczone dla ogółu młodzieży, później dla młodzieży harcerskiej ukazujące się w latach 1928 - 1939, 1945 - 1949 i od 1957 w Katowicach i Warszawie. Początkowo miesięcznik, od 1931 r. dwutygodnik. Twórcami pisma byli: Marian Wierzbiański, Jadwiga Laszczkówna (po mężu Wierzbiańska), Maria Zakrzewska (po mężu Kapiszewska), Henryk Kapiszewski. Bogato ilustrowane, a do niektórych numerów dołączano tematyczne wkładki takie jak: w latach 1933 - 1937

"Na Tropie zuchów", od 1934 "Żeglarz", który dwa lata później stał się samodzielnym miesięcznikiem.